Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26464
Title: Шляхи підвищення якості підготовки майбутніх учителів початкових класів до здійснення особистісно орієнтованого навчання і виховання учнів
Other Titles: Ways to Improve the Quality of Primary School Teachers to Implement Learner-Oriented Training and Education of Students
Пути повышения качества подготовки будущих учителей начальных классов к осуществлению личностно ориентированного обучения и воспитания учащихся
Authors: Кучай, Олександр
Kuchai, Oleksandr
Біда, Олена
Буринський, Володимир
Keywords: Майбутні учителі, навчання, виховання, молодші школярі.
Future teachers, teaching, education, primary school children.
Будущие учителя, обучение, воспитание, младшие школьники.
Issue Date: 1-Feb-2013
Publisher: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Citation: Біда О.А., Кучай О.В., Буринський В.М. Шляхи підвищення якості підготовки майбутніх учителів початкових класів до здійснення особистісно орієнтованого навчання і виховання учнів / О. В. Кучай // Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогічні науки. Випуск № 6(259). – 2013. – С. 8-10
Series/Report no.: Педагогічні науки;6(259).2013
Abstract: У статті визначено шляхи підвищення якості підготовки майбутніх учителів до здійснення особистісно орієнтованого навчання і виховання молодших школярів на уроках природознавства, які направлені на трансформування змісту і структури курсу методики викладання природознавства і сільськогосподарської праці та технології його реалізації у навчально-виховному процесі при підготовці студентів вищих навчальних педагогічних закладів.Оновлений нами зміст включає програму з методики викладання природознавства і сільськогосподарської праці, навчальний підручник для вищої школи “Методика викладання курсу “Я і Україна. Природознавство ” та сільськогосподарської праці (теоретичні основи) ” та нові посібники для студентів, учителів та учнів початкових класів.
The article outlines ways to improve the training of teachers to implement learner-centered teaching and educating younger students in the classroom science, aimed at transforming the structure of the course content and teaching of science and technology for agricultural labor and its implementation in the educational process for the preparation of high school students teaching us. New content includes the application of methods of teaching science and agricultural labor, educational textbook fo r high school "method of teaching," I and Ukraine. Natural "and agricultural work (theoretical foundations)" and new materials for students, teachers and pupils of primary school. Application guidelines included in the teaching kits, classes with methods of natural and agricultural labor in higher education improves the level of training of future specialists to implement learner-centered teaching and educating primary school children in teaching natural sciences at primary link.
В статье определены пути повышения качества подготовки будущих учителей к осуществлению личностно ориентированного обучения и воспитания младших школьников на уроках, которые направлены на трансформацию содержания и структуры курса методики преподавания естествознания и сельскохозяйственного труда и технологии его реализации в учебно-воспитательном процессе при подготовке студентов высших учебных педагогических закладив.Оновлений нами содержание включает программу по методике преподавания естествознания и сельскохозяйственного труда, учебное пособие для высшей школы "Методика преподавания курса" Я и Украина. Естествознание "и сельскохозяйственного труда (теоретические основы) " и новые пособия для студентов, учителей и учеников начальных классов.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26464
ISSN: 2076-586X
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях БСД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6(259)2013.pdfОсновна стаття158.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.