Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26468
Title: Сучасний стан використання мультимедійних технологій у підготовці вчителя
Other Titles: The current state of the use of multimedia technology in teacher training
Современное состояние использования мультимедийных технологий в подготовке учителя
Authors: Кучай, Олександр
Kuchai, Oleksandr
Keywords: Мультимедійні технології, підготовка вчителя, освіта, початкова школа.
Multimedia technologies, preparation of teacher, education, initial school.
Мультимедийные технологии, подготовка учителя, образование, начальная школа.
Issue Date: 1-Feb-2013
Publisher: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Citation: Кучай О. Сучасний стан використання ввчителя / О. В. Кучай // Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогічні науки. Випуск № 34 (287). – 2013. – С. 47-50.
Series/Report no.: Педагогічні науки;34(287)
Abstract: У статті розглядається сучасний стан використання мультимедійних технологій у підготовці вчителя. Мультимедійні технології є сьогодні основним будівельним матеріалом усього суспільства. У сучасному світі з'являється необхідність підготовки учня до життя в цьому мультимедійному середовищі. Цей процес потрібно розпочинати якомога раніше, тому що контакт дитини з медіа має місце практично із моменту його народження. Согодення ставить перед нами необхідність підготовки вчителів всіх щаблів, у тому числі початкової школи, в сфері мультимедійної освіти і інформаційних технологій. Формування компетенції користування з медіа стає важливим викликом. У сучасному світі необхідним є знайомство з широким контекстом цивілізаційних змін, що враховує історичні, суспільні, культурні, психологічні та політичні аспекти.
In the article the current state of the use of multimedia technology in the preparation of teachers. Multimedia technologies are now basic building blocks of society. In today's world there is a need to prepare a student for life in the multimedia environment. This process should start as early as possible, because the child's contact with the media takes place almost from the moment of his birth. Sohodennya poses the need to train teachers of all levels, including primary school education in the field of multimedia and information technology. Formation of competence using the media is an important challenge. In today's world requires a familiarity with the broad context of civilizational change that takes into account historical, social, cultural, psychological and political aspects.
В статье рассматривается современное состояние использования мультимедийных технологий в подготовке учителя. Мультимедийные технологии является сегодня основным строительным материалом всего общества. В современном мире появляется необходимость подготовки ученика к жизни в этом мультимедийном среде. Этот процесс нужно начинать как можно раньше, так как контакт ребенка с медиа имеет место практически с момента его рождения. Согодення ставит перед нами необходимость подготовки учителей всех ступеней, в том числе начальной школы, в сфере мультимедийной образования и информационных технологий. Формирование компетенции пользования с медиа становится важным вызовом. В современном мире необходимо знакомство с широким контекстом цивилизационных изменений, учитывающий исторические, общественные, культурные, психологические и политические аспекты.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26468
ISSN: 2076-586X
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях БСД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34(287)2013.pdfОсновна стаття441.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.