Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26666
Title: МІСТО В КОНТЕКСТІ ЕКОБЕЗПЕКИ: ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЗАГРОЗ І РИЗИКІВ
Authors: Гай, Анжела Євгенівна
Гавршенко, В.М.
Гулевець, Дмитро Вадимович
Куценко, В. О.
Issue Date: 4-Nov-2015
Publisher: Матеріали П Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи”. -Львів: ЛДУ БЖД. 2015.-335-337 с.
Abstract: Основними антропогенними джерелами підвищення екологічної небезпеки урбанізо- ваних територій в Україні є перш за все великі промислові комплекси з їх гігантським споживанням сировини, енергії, води, повітря, земельного простору, використанням транспорту. Найбільшими забруднювачами довкілля є об'єкти енергетичної промисловості і перш за все теплоелектростанції і гідроелектростанції. Висновки. Перелічені підходи оцінки якості міського середовища можуть бути ефективно використані в області прийняття соціальних й економічних рішень, що регулюють саме поточну господарську діяльність у місті. З їхньою допомогою можна також спланувати етагіність і технологічні рішення намічуваного будівництва. Але вони мають бути доповнені інформацією щодо базових умов урбодовкілля - з тим, щоб ввести екологічний фактор у територіальне планування в містах. На такій інтегральні основі потрібно розвинути методологію оцінювання та розроблення рекомендацій щодо конфігурації структури міського простору, як у планувальному, так й у функпійному аспектах. Власне, тому для побудови інтегральної міської структури необхідно працювати з параметрами та даними первинних природних і створюваною містом соціально-господарською структур.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26666
Appears in Collections:Матеріали конференцій співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gau 2.pdfМІСТО В КОНТЕКСТІ ЕКОБЕЗПЕКИ: ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЗАГРОЗ І РИЗИКІВ2.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.