Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26677
Title: МОНІТОРИНГ ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ПРОТЯГОМ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА АЛГОРИТМ ЗДІЙСНЕННЯ У КОНТЕКСТІ ОВНС
Authors: Запорожець, Олександр Іванович
Мовчан, Ярослав Іванович
Гай, Анжела Євгенівна
Тарасова, О.
Шпанов, Р.
Безугла, О.
Маковеєва, К.
Issue Date: Oct-2012
Publisher: Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення : збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції / упор. Віталій Філь. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. - 75-76 с.
Abstract: Протягом останніх десятиліть активно розвивається галузь альтернативних джерел отримання енергії, зокрема вітроелектростанцій (ВЕС). Згідно з чинним законодавством, будівництво та експлуатація ВЕС не належать до видів діяльності та об’єктів, що становлять небезпеку для навколишнього середовища [1]. Вивчення відповідної діяльності та оцінка її впливу на навколишнє середовище (ОВНС), у контексті можливих змін в екосистемах є необхідними; одним та інструментів такого дослідження й оцінки має стати екомоніторинг. Екомоніторикг довкілля за допомогою засобів інформатизації повинен забезпечити регулярну оцінку та прогнозування стану довкілля й умов функціонування екосистем для прийняття управлінських рішень щодо екологічної безпеки, збереження довкілля, екозбалансованого природокористування та для завдань ОВНС.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26677
Appears in Collections:Матеріали конференцій співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МОНІТОРИНГ ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ПРОТЯГОМ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ МЕТОДОЛОГІЯ ТА АЛГОРИТМ ЗДІЙСНЕННЯ У КОНТЕКСТІ ОВНС.pdfМОНІТОРИНГ ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ПРОТЯГОМ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ МЕТОДОЛОГІЯ ТА АЛГОРИТМ ЗДІЙСНЕННЯ У КОНТЕКСТІ ОВНС1.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.