Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26743
Title: Тенденції розвитку українського ринку бізнес авіації
Other Titles: Тенденции развития украинского рынка бизнес авиации
Trends in Ukrainian market of business aviation
Authors: Василенко, Віталій Андрійович
Василенко, Виталий Андреевич
Vasylenko, Oleksii
Петровська, Світлана Володимирівна
Петровская, Светлана Владимировна
Svetlana, Petrovskaya
Keywords: авіаційна галузь
авиационная отрасль
aircraft industry
Issue Date: 1-Dec-2010
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Василенко В.А. Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України / В.А. Василенко // Наук.-прак. конф., 17 грудня 2010 р.: тези доп. – К., 2010. – С. 33-34.
Abstract: В Україні ринок бізнес авіації розвинений середньо. Провідні корпорації, перші особи українського бізнесу і політики є власниками приватних літаків. Але будь-якому власникові перед тим, як підняти власний авіатранспорт в небо, слід отримати сертифікат пілота.
В Украине рынок бизнес авиации развит средне. Ведущие корпорации, первые лица украинского бизнеса и политики являются владельцами частных самолетов. Но любому владельцу перед тем, как поднять собственный авиатранспорт в небо, следует получить сертификат пилота.
In Ukraine, the business aviation market developed medium. Leading corporations, top officials of Ukrainian business and politics are owners of private jets. But any owner before you raise your own aircraft in the sky, you should obtain a pilot certificate.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26743
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ БІЗНЕС АВІАЦІЇ.pdfОсновна стаття194.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.