Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26840
Title: Концептуальні основи авіаційних послуг
Other Titles: Концептуальные основы авиационных услуг
Conceptual framework air services
Authors: Василенко, Віталій Андрійович
Василенко, Виталий Андреевич
Vasylenko, Vitalii
Петровська, Світлана Володимирівна
Петровская, Светлана Владимировна
Svetlana, Petrovskaya
Keywords: авіаційна галузь
авиационная отрасль
aircraft industry
Issue Date: 10-Mar-2011
Publisher: ВПІ ВПК «Політтехніка», м. Київ
Citation: Василенко В.А. Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність / В.А. Василенко // VII Всеукр. наук.-прак. конф., 10-11 березня 2011 р.: тези доп. – К., 2011. – С. 210-210.
Abstract: Глобальні процеси, що відбулися в економіці не змогли обійти сферу авіаційних послуг. На міжнародному ринку авіаперевезень з'явилися нові види авіакомпаній - низько бюджетні. Крім того, збільшилася кількість поглинань, різних союзів та альянсів. Авіакомпанії у своїй бізнес-моделі почали використовувати елементи різних бізнес-моделей. Утворилася змішана бізнес-модель, авіаперевізники отримали можливість збільшити вибір послуг, для своїх клієнтів
Глобальные процессы, произошедшие в экономике не смогли обойти сферу авиационных услуг. На международном рынке авиаперевозок появились новые виды авиакомпаний - низко бюджетные. Кроме того, увеличилось количество поглощений, различных союзов и альянсов. Авиакомпании в своей бизнес-модели начали использовать элементы различных бизнес-моделей. Образовалась смешанная бизнес-модель, авиаперевозчики получили возможность увеличить выбор услуг для своих клиентов.
Global processes occurring in the economy are unable to get around the field of aviation services. At the international air transport market, new types of airlines - low-cost. In addition, the increased number of acquisitions, various unions and alliances. Airlines in their business model started to use elements of different business models. Formed a combined business model, the carriers had the opportunity to increase the range of services to their customers
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26840
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ АВІАЦІЙНИХ ПОСЛУГ.pdfОсновна стаття264.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.