Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26841
Title: Формування та управління стратегічним альянсом підприємств малої авіації
Other Titles: Формирование и управление стратегическим альянсом компаний малой авиации
Building and managing strategic business alliance of small aircraft
Authors: Василенко, Віталій Андрійович
Василенко, Виталий Андреевич
Vasylenko, Vitalii
Петровська, Світлана Володимирівна
Петровская, Светлана Владимировна
Svetlana, Petrovskaya
Keywords: авіаційна галузь
авиационная отрасль
aircraft industry
Issue Date: 30-May-2011
Publisher: Вид. ІПРЕЕД НАН України, м. Одеса
Citation: Василенко В.А. Проблеми управління, економіки, екології та права щодо розвитку транспортного комплексу України / В.А. Василенко // Всеукр. наук.-прак. конф., 16-17 червня 2011 р.: тези доп. – Одеса, 2011. – С. 55-57
Abstract: Вихідним пунктом досягнення стратегічних цілей учасників альянсу підприємством малої авіації є спільне використання ресурсів, яке в прикладному аспекті проявляється у здійсненні кожним авіапідприємством-партнером певного роду діяльності, яка в сукупності забезпечує реалізацію встановлених цілей співробітництва
Исходным пунктом для достижения стратегических целей участников альянса предприятием малой авиации является совместное использование ресурсов, которое в прикладном аспекте проявляется в осуществлении каждым авиапредприятием-партнером определенного рода деятельности, которая в совокупности обеспечивает реализацию установленных целей сотрудничества
The starting point for achieving the strategic objectives of the Alliance members enterprise small aircraft is the sharing of resources, which in the applied aspect is manifested in the implementation of each airline partner a certain kind of activity which in the aggregate provides realization of the established objectives of cooperation
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26841
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ АЛЬЯНСОМ.pdfТеза194.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.