Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28814
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Процеси і апарати біотехнологічних виробництв" ННІЗДН
Authors: Глибін, Віталій Ілларіонович
Keywords: біотехнологія
Issue Date: 2016
Abstract: Дисципліна "Процеси і апарати біотехнологічних виробництв" є теоретичною основою біохімічної технології і розглядає питання оптимального проектування устаткування для реалізації технологічних схем виробництва продукції біохімічної промисловості. Робоча навчальна програма дисципліни "Процеси і апарати біотехнологічних виробництв" розроблена на основі робочого навчального плану № РБ-5-6.051401-1/12, № РБ-5-6.051401-2/12 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.051401 "Біотехнологія", навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н5-6.051401-1/11-3.1.8, Н5-6.051401-2/11-3.1.8, затвердженої ректором 24.11.2011, робочої навчальної програми цієї дисципліни денної форми навчання індекс Р5-6.051401-1/12-3.1.8, Р5-6.051401-2/12-3.1.8, затвердженої проректором з навчальної роботи 06.07.2012 р, "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од. методичні вказівки до розроблення та оформлення робочої навчальної програми з рейтинговою системою оцінювання знань студентів з дисципліни НН ІЗДН.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28814
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Глибін_РП_ПАБВ_1м.docОсновний текст2.76 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.