Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30524
Title: Хіммотологія. Навч.-метод. посібник.
Authors: Бойченко, Сергій Валерійович
Кучма, Н.М.
Єфименко, Валерій Володимирович
Тітова, Ольга Самійлівна
Черняк, Л.М.
Keywords: Хіммотологія
Issue Date: 2006
Publisher: Хіммотологія: Навч.-метод. посібник / С. В. Бойченко, Н. М. Кучма, В. В. Єфименко, О. С. Тітова, Л. М. Черняк. — К.: Книжкове вид-во НАУ, 2006. — 156 с.
Abstract: Дисципліна «Хіммотологія» вивчається протягом двох семестрів і складається з п’яти модулів, які містять такі навчальні елементи: лекції, лабораторні роботи, курсовий проект, домашнє завдання та самостійна робота. Дисципліна «Хіммотологія» разом з іншими спеціалізованими курсами виконує як загальновиховну, так і розвиваючу й загальноосвітню функції, сутність яких полягає у формуванні інтегрованих знань і умінь, необхідних для майбутньої творчої діяльності в разі використання паливно-мастильних матеріалів, технічних рідин і присадок у техніці. Основною метою викладання дисципліни є навчання сту-дентів теорії й практики раціонального використання палив, мастильних матеріалів, технічних рідин і присадок у техніці. Головним завданням даної дисципліни є отримання на базі практичного та теоретичного матеріалу відповідних професійних навичок раціонального використання палив, мастильних матеріалів, технічних рідин і присадок у техніці. Завданнями курсу є: вивчення класифікації нафтопродуктів та хіммотологічних вимог до їх якості з позиції сучасних конструктивних особливостей двигунів, машин і механізмів; вивчення хіммотологічних законів та закономірностей, що описують процеси у двигунах і механізмах під час застосування палив, мастильних матеріалів і технічних рідин; вивчення експлуатаційних властивостей паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин, їх якості у взаємозв’язку з умовами експлуатації техніки; вивчення основ раціонального та ефективного використання паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин. У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:  асортимент, номенклатуру сучасних палив, масел, мастил і тех- нічних рідин;  стадії формування якості паливно-мастильних матеріалів та технічних рідин;  зміст оцінки рівня якості паливно-мастильних матеріалів та технічних рідин;  систему допуску паливно-мастильних матеріалів та технічних рідин до серійного виробництва;  експлуатаційні властивості палив, масел, мастил і технічних рідин та закономірності, які описують процеси у двигунах і механізмах за їхнього застосування;  причини зміни якості паливно-мастильних матеріалів;  методи їх випробування;  методичні, технічні та організаційні основи раціонального та ефективного використання паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин. У результаті вивчення дисципліни студент повинен уміти:  класифікувати палива, мастильні матеріали й технічні рідини;  використовувати теоретичні знання хіммотології для раціонального використання палив, масел, мастил і технічних рідин під час зберігання, транспортування та безпосереднього використання в техніці;  визначати рівень кондиційності паливно-мастильних матеріалів та технічних рідин за їхніми експлуатаційними показниками;  аналізувати фізичні та хімічні процеси, що виникають під час використання паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин;  встановлювати оптимальні умови для раціонального використання палив, масел, мастил, технічних рідин;  прогнозувати та поновлювати рівень якості палив, масел, мастил, технічних рідин;  зберігати та раціонально використовувати паливно-мастильні матеріали та технічні рідини.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30524
ISSN: 966–598–346–6
Appears in Collections:Навчальні посібники кафедри хімії і хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хіммотологія. Навчальний посібник..pdfНавчальний посібник з дисципліни "Хіммотологія" 2006 р. НАУ.3.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.