Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32578
Title: НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ЕЛЕМЕНТІВ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ
Authors: Акмалдінова, Олександра Миколаївна
Письменна, Ольга
Keywords: електоральна лексика, національно-культурна специфіка, лінгво-соціальні озна ки, перекладацький еквівалент, лексична освіта, внутрішня вмотивованість, контекстуальне значення, ока - зіональні словосполучення, екстралінгвістичні чинники.
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет, 2017
Abstract: Стаття присвячена розгляду особливостей змісту лексико-семантичної групи «виборчий процес і елек торальні технології»; аналізу морфолого-синтаксичних характеристик, стилістичного оформ лення та специфіки функціонування зазначеної лексики; явищ синонімії та варіативності при фор муванні лексем; опису методів і прийомів перекладу текстів з електоральною термінологією; обліку системи екстралінгвістичних чинників для досягнення адекватності перекладу.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32578
ISSN: 2413-3094
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри іноземних мов за фахом

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Акмалдінова.pdf137.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.