Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32616
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorФотинюк, Володимир Григорович-
dc.date.accessioned2018-02-26T21:28:28Z-
dc.date.available2018-02-26T21:28:28Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationВісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Національний авіаційний університет, 2017. – Вип. 2(11). – С. 174-177.uk_UA
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32616-
dc.description.abstractУ статті відображаються результати дослідження рівнів рефлексивності та фізичної підготовленості студентів першого курсу ВНЗ під час семестрового контролю. Завдання даного дослідження полягало у вивчені літературних джерел та проведені анкетування для визначення рефлексивності та тестування фізичної підготовленості студентів першого курсу, а також аналіз результатів проведеного дослідження. Встановлено, що рівні рефлексивності у 79, 88 % та фізичної підготовленості у більше 77,50 % студентів першого курсу мають низький рівень. Отримані результати анкетування та тестування підтверджують низький рівень рефлексивності та фізичної підготовленості студентів першого курсу у повній мірі який не відповідає вимогам, що ставляться до сучасного фахівця.uk_UA
dc.description.abstractВ статье отражаются результаты исследования уровней рефлексивности и физической подготовленности студентов первого курса вузов во время семестрового контроля. Задача данного исследования состояла в изучении литературных источников и проведены анкетирование для определения рефлексивности и тестирования физической подготовленности студентов первого курса, а также анализ результатов проведенного исследования. Установлено, что уровни рефлексивности в 79,88% и физической подготовленности в более 77,50% студентов первого курса имеют низкий уровень. Полученные результаты анкетирования и тестирования подтверждают низкий уровень рефлексивности и физической подготовленности студентов первого курса в полной мере не соответствующего требованиям, предъявляемым к современному специалисту.uk_UA
dc.description.abstractThe article presents the results of the study of the levels of reflexivity and physical preparedness of students of the first year of the university during semester control. The task of this study was to study literary sources and conduct questionnaires to determine the reflexivity and testing the physical fitness of students of the first year, as well as an analysis of the results of the study. It has been established that levels of reflexivity of 79,88%, 0%, and physical fitness in more than 77.50% of first-year students are low and below average. The results of the questionnaire and testing confirm the low level of reflexivity and physical fitness of the first-year students to the full extent which does not meet the requirements of a modern specialist.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університет, 2017uk_UA
dc.relation.ispartofseriesПедагогіка. Психологія.;Випуск 2(11)-
dc.subjectстудентиuk_UA
dc.subjectанкетуванняuk_UA
dc.subjectтестуванняuk_UA
dc.subjectрефлексивністьuk_UA
dc.subjectфізична підготовленістьuk_UA
dc.subjectстудентыuk_UA
dc.subjectанкетированиеuk_UA
dc.subjectтестированиеuk_UA
dc.subjectрефлексивностьuk_UA
dc.subjectфизическая подготовленностьuk_UA
dc.subjectstudentsuk_UA
dc.subjectquestionnairesuk_UA
dc.subjecttestsuk_UA
dc.subjectreflexivityuk_UA
dc.subjectphysical preparednessuk_UA
dc.titleВизначення рівнів рефлексивності та фізичної підготовленості студентів першого курсу ВНЗ під час семестрового контролю з фізичної підготовки.uk_UA
dc.title.alternativeОпределение уровней рефлексивности и физической подготовленности на студентов первого курса вузов во время семестрового контроля по физической подготовке.uk_UA
dc.title.alternativeDetermining the influence of reflexivity on first-year students of universities during the semester control of physical training.uk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc159.938.2:37.03:629.735(045)-
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри фізичного виховання та спортивної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Визначення рівнів рефлексивності.....pdf274.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.