Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32639
Title: ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
Other Titles: ENTERPRISE TECHNOLOGIES IN PERSONNEL POTENTIAL MANAGEMENT
Authors: Сунцова, Олеся Олександрівна
Вовк, Ольга Миколаївна
Марчишина, Юлія Анатоліївна
Keywords: personnel potential, entrepreneurial technologies, competence approach, concepts, methods
Issue Date: 2017
Publisher: International Scientific Journal “Internauka”. Series: “ Economic Sciences ”
Citation: personnel potential, entrepreneurial technologies, competence approach, concepts, methods
Series/Report no.: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15180867124901.pdf;
Abstract: В статті розглянуто наукові здобутки в теорії управління кадровим потенціалом та особливості застосування сучасних підприємницьких технологій. Визначено особливості управління кадровим потенціалом на підприємствах, що впливають на процеси формування та розвитку, ефективність реалізації функцій, принципів, методів нарощування компетететностей кадрів. На основі узагальнення вітчизняного та закордонного досвіду авторами формалізовано підприємницькі технології у правління при забезпеченні ефективності кадрового потенціалу на підприємствах. Наведений перелік концепцій розвитку теорії управління персоналом обґрунтовує сучасні тенденції розвитку кадрового потенціалу, доводить доцільність спрямованості менеджменту персоналу на розвиток особистих компетецій працівника і корпоративної культури. Авторами пропонується розширити підходи до управління кадровим потенціалуом, врахувавши безперервність процесу розвитку кадрів та спрямованості управління працівниками на розвиток кадрового потенціалу. Процес реалізації змін в характеристиках кадрів та системи персоналу передбачає здійснення професійного навчання, формування систем відбору, руху, звільнення, аналізу професійної придатності, перекваліфікації та переатестації кадрів, організацію трудової адаптації, проведення оцінювання та атестації, планування трудової кар'єри персоналу. Управління зазначеними процесами в умовах динамічного розвитку конкуренції та інновацій має ґрунтуватись на застосуванні підприємницьких технологій з використанням сучасних здобутків та адаптації закордонного досвіду до умов української економіки
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32639
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15180867124901.pdfСунцова О.О., Вовк О.М., Марчишина Ю.А. ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 425.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.