Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33083
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСтежко, Юрій Григорович-
dc.date.accessioned2018-03-27T07:50:54Z-
dc.date.available2018-03-27T07:50:54Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33083-
dc.descriptionУ статті висвітлюються багатофакторність інноваційного розвитку вищої освіти, взаємообумовленість економічних, соціальних, педагогічних чинників піднесення рівня освіти. Обгрунтовується нагальна потреба вдосконгалення професійної підготовки випусників, приведення її у відповідність запитам постіндустріального суспільства та вимогам євроінтеграції. Йдеться про вдосконалення економічного механізму функціонування системи вищої освіти, моделі управління інноваційним розвитком. Наразі з усією готротою постає питання переорієнтації університетської освіти із традиційного навчання як кількісного накопичення знань на формування компетенцій, з процесу на результат у діяльнісному вимірі. Йдеться про формування низки компетнцій, зокрема, професійної, лінгвокультурної, громадянської. Обгрунтовується значимість демократичної громадянської освіти, запровадження у програму вищої освіти предмета “соціальні технології”за зразками східних країн -- членів Ради Європи -- у формування громадянського суспільстваuk_UA
dc.description.abstractУ статті висвітлюються багатофакторність інноваційного розвитку вищої освіти, взаємообумовленість економічних, соціальних, педагогічних чинників піднесення рівня освіти. Обгрунтовується нагальна потреба вдосконгалення професійної підготовки випусників, приведення її у відповідність запитам постіндустріального суспільства та вимогам євроінтеграції. Йдеться про вдосконалення економічного механізму функціонування системи вищої освіти, моделі управління інноваційним розвитком. Наразі з усією готротою постає питання переорієнтації університетської освіти із традиційного навчання як кількісного накопичення знань на формування компетенцій, з процесу на результат у діяльнісному вимірі. Йдеться про формування низки компетнцій, зокрема, професійної, лінгвокультурної, громадянської. Обгрунтовується значимість демократичної громадянської освіти, запровадження у програму вищої освіти предмета “соціальні технології”за зразками східних країн -- членів Ради Європи -- у формування громадянського суспільстваuk_UA
dc.titleПРІОРИТЕТИ ІННОВАЦЙНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПОСТІДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВАuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри іноземних мов за фахом

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stezhko_statja_ukr..doc97 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.