Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35276
Title: СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІКА: СТАН І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
Other Titles: CURRENT UKRAINIAN ECONOMY: STATE AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT
Authors: Остапенко, Тетяна Геннадіївна
Прищепа, Наталя Петрівна
Гращенко, Ірина Семенівна
Онопрієнко, Олександр Данилович
Keywords: національна економіка
захист прав власності
спрощення ведення бізнесу
надійність банківської системи
Issue Date: 2018
Publisher: ЕКОНОМІКА ФІНАНСИ ПРАВО. № 5/1’2018 . ЩОМІСЯЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО–АНАЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ
Abstract: Стаття присвячена аналізу причин системної кризи економіки України. Обґрунтовані основні завдання відновлення економіки та забезпечення подальшого економічного зростання в сучасних умовах. Статья посвящена анализу причин системного кризиса экономики Украины. Обоснованы основные задачи восстановления экономики и обеспечения дальнейшего экономического роста в современных условиях. The present article is devoted to the analysis of the causes of the Ukrainian economy systemic crisis. The article substantiates the tasks of economic recovery and ensuring further economic growth in modern conditions.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35276
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
О.Д. ОНОПРІЄНКО, Н.П. ПРИЩЕПА, Т.Г. ОСТАПЕНКО, І.С. ГРАЩЕНКО. Сучасна українська.pdfО.Д. ОНОПРІЄНКО, Н.П. ПРИЩЕПА, Т.Г. ОСТАПЕНКО, І.С. ГРАЩЕНКО. Сучасна українська5.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.