Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35618
Title: ADMINISTRATIVE LEGAL PROCEDURES IN THE SPHERE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF UKRAINE
Authors: Миронець, Оксана Миколаївна
Бородін, Іван Лук'янович
Keywords: адміністративна процедура, нормотворча діяльність, індивідуальні акти публічного управління, контролююча діяльність, публічне управління, адміністративно-правові норми, суб’єкти публічного управління, адміністративно-правове забезпечення
Issue Date: 2017
Publisher: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»
Series/Report no.: 4 (45);
Abstract: Мета: завданням наукового дослідженя є визначення поняття адміністративно-правових процедур, а також основних напрямів вирішення проблем їх правового забезпечення в Україні. Адміністративні процедури за характером їх правового впливу на суспільні відносини були класифіковані та проаналізовані. Методи: використовуються загальнонаукові, філософські та спеціально-правові методи наукового дослідження. Метод системного аналізу був використаний для визначення нормотворчих, прийняття індивідуальних актів публічного управління та контролюючих процедур. Догматичний метод був корисним для формулювання висновків та рекомендацій практичного характеру в рамках дослідження, пов’язаних з закріпленням досліджуваних адміністративноправових процедур на законодавчому рівні України. Результати: були визначені та досліджені особливості трьох груп адміністративних процедур: нормотворчої; б) прийняття індивідуальних актів публічного управління; в) контролюючої, етапи та проблеми їх реалізації. Обговорення: національне законодавство, що стосується адміністративно-правових процедур. Відсутність нормативних положень, які б визначали порядок здійснення прав та обов’язків, передбачених матеріальними нормами у сфері публічного управління, призводить до того, що ці матеріальні норми не працюють. Розробка адміністративно-правових процедур та дослідження проблем їх реалізації є важливою темою для майбутніх наукових пошуків.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35618
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях кафедри конституційного і адміністративного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Миронец_Бородин_процедуры 2017.pdfСтаття у науковому фаховому юридичному виданні417.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.