Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36548
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Ділова іноземна мова"
Other Titles: Учебно-методический комплекс по дисциплине "Деловой иностранный язык"
Authors: Ткаченко, Світлана Іванівна
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Метою викладання дисципліни “Ділова іноземна мова” є набуття студентами навичок спілкування іноземною мовою на професійному рівні, що необхідно при виконанні професійних обов’язків.
Abstract: Завданнями вивчення навчальної дисципліни є удосконалення та подальший розвиток набутих у школі знань, навичок та вмінь з іноземної мови в різних видах мовної діяльності. Вивчення іноземної мови передбачає володіння термінологічною та загальномовною лексикою, набуття навичок читання та усного і письмового перекладу оригінальних науково-технічних текстів за фахом, вміння розуміти іноземну мову як при безпосередньому спілкуванні, так і у фонозапису, вести бесіду та робити повідомлення з фаху та з суспільно-політичної тематики в межах тем, зазначених програмою.
Description: "Ділова іноземна мова" Галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки" Напрям: 6.030503 “Міжнародна економіка” Курс – 3 - 4 Семестр – 6, 7
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36548
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри іноземних мов за фахом

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.ДІМ _3_4_НП.doc2.41 MBMicrosoft WordView/Open
02.ДІМ _3_4_РНП.doc3.39 MBMicrosoft WordView/Open
03.ДІМ _РСО.doc3.39 MBMicrosoft WordView/Open
04.ДІМ _КТП.doc3.39 MBMicrosoft WordView/Open
05.ДІМ _ККР.doc327.5 kBMicrosoft WordView/Open
06.ДІМ_МКР.docx20.98 kBMicrosoft Word XMLView/Open
07. ДІМ_ІП.docx16.91 kBMicrosoft Word XMLView/Open
08. ДІМ _МР_СРС.docx19.86 kBMicrosoft Word XMLView/Open
НМК ДІМ_ОПИС.doc399 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.