Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36798
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Ділова іноземна мова" Галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки" Напрям: 6.030503 “Міжнародна економіка” Курс – 3 - 4 Семестр – 6, 7 Б – 6 030503/15-3.1.14
Other Titles: Навчально-методический комплекс по дисциплине "Деловой иностранный язык"
Authors: Давиденко, Тетяна Анатоліївна
Ткаченко, Світлана Іванівна
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Зміст СРС над конкретною дисципліною визначається робочою навчальною програмою з цієї дисципліни, навчально-методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студентів і є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу.
Abstract: Самостійна робота студента є основним видом засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час. Зміст СРС над конкретною дисципліною визначається робочою навчальною програмою з цієї дисципліни, навчально-методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студентів і є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу.
Description: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС навчальної дисципліни"Ділова іноземна мова" Освітній ступінь "Магістр" галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки" Напрям підготовки: 6.030503 “Міжнародна економіка” 3, 4 курс
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36798
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри іноземних мов за фахом

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.ДІМ _3_4_НП.doc2.41 MBMicrosoft WordView/Open
02.ДІМ _3_4_РНП.doc3.39 MBMicrosoft WordView/Open
03.ДІМ _РСО.doc3.39 MBMicrosoft WordView/Open
04.ДІМ _КТП.doc3.39 MBMicrosoft WordView/Open
05.ДІМ _ККР.doc327.5 kBMicrosoft WordView/Open
06.ДІМ_МКР.docx20.98 kBMicrosoft Word XMLView/Open
07. ДІМ_ІП.docx16.91 kBMicrosoft Word XMLView/Open
08. ДІМ _МР_СРС.docx19.86 kBMicrosoft Word XMLView/Open
НМК ДІМ_ОПИС.doc399 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.