Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36847
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Практичний курс другої іноземної мови та переклад". Спеціальність: 035 "Філологія". Спеціалізація: 035.04 "Германські мови та література (переклад включно)"
Authors: Мірошник, Світлана Олексіївна
Сабітова, Алла Павлівна
Keywords: Навчально-методичний комплекс
Друга іноземна мова
Філологія
Переклад
НМК
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Складова комплексу: 00. Титульна сторінка 01 Навчальна програма. 02 Робоча навчальна програма (денна форма навачання). 03 Рейтингова система оцінювання (денна форма навчання). 04 Робоча навчальна програма (заочна форма навчання). 05 Рейтингова система оцінювання (заочна форма навчання). 06 Календарно-тематичний план. 07 Методичні рекомендації із самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу. 08 Тести з дисципліни (приклад). 09 Модульна контрольна робота (приклад). 10 Комплексні контрольні роботи (приклад). 11 Затверджені екзаменаційні білети (приклад). 12 Додаткові тексти для читання, перекладу та обговорення. 13 Навчально-методичні матеріали з дисципліни.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36847
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри іноземної філологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.