Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37836
Title: Техніко-економічне порівняння методів попередньої обробки осадів стічних вод перед анаеробним зброджуванням
Authors: Бойченко, Сергій Валерійович
Шаманський, Сергій Йосипович
Ільченко, Артем Ярославович
Keywords: осади стічних вод
гідроліз
інтенсифікація
біогаз
анаеробне зброджування
хімічне споживання кисню
беззольна речовина
суха речовина
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: С. В. Бойченко, С. Й. Шаманський, А. Я. Ільченко.2016.Техніко-економічне порівняння методів попередньої обробки осадів стічних вод перед анаеробним зброджуванням. Наукоємні технології. 4(32).
Series/Report no.: Екологія;
Abstract: У статті наведено характеристику існуючих очисних споруд міжнародного аеропорту Бориспіль. На основі досліджень, подані найбільш ефективні методи попередньої обробки осадів господарськопобутових стічних вод, які впливають на інтенсивність процесів гідролізу під час анаеробного зброджування. Представлено основні технологічні вимоги до організації процесів зброджування осадів стічних вод від авіапідприємств на стадії гідролізу органічних сполук. Проведено аналіз результатів технікоекономічного порівняння обраних варіантів попередньої обробки осадів. На підставі цього в статті сформовані висновки щодо доцільності використання тієї чи іншої технології попередньої обробки осадів стічних вод від авіапідприємства.
Description: 1. Седнин В. А. Анализ факторов, влияющих на производство биогаза при сбраживании осадка сточных вод / А. В. Седнин, И. Н. Прокопеня, А. А. Шимукович // Известия высших учебных заведений и энергетических об’единений СНГ—ЭНЕРГЕТИКА: Теплотехника. — 2009. — № 5. — С. 49–58. 2. Кущев Л. А. Теоретические аспекты процесса получения биогаза при анаэробной ферментации органических отходов / Л. А. Кущев, Д. Ю. Суслов, А. И. Алифанова // Science Time, 2014. — №10. — С. 258–262. 3. Шаманський С. Й. Енергоефективна та екологічно безпечна технологія стабілізації осадів стічних вод авіапідприємств / С. Й. Шаманський, С. В. Бойченко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. — 2015. — №5/8 (77). — С. 39–45. 4. Шаманський С. Й. Технологія гідролізу органіки як стадія анаеробного зброджування осадів стічних вод авіапідприємств / С. Й. Шаманський, А. Я. Ільченко // Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи. ІІ міжнародна науковопрактична конференція, 4–6 листопада 2015 р.: тези доп., Львів, 2015. — С. 314–315. 5. Запольський А. К. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод / А. К. Запольський, Н. А. Мішкова-Клименко [та ін.]. — К. : Лібра, 2000. — 552 с. 6. Монахова Н. Г. Сравнение разных методов предобработки осадков сточных вод для интенсификации процесса метанового сбраживания / Н. Г. Монахова, В. Г. Коробцова, М. В. Кевбрина // Водоочистка, 2013, № 1. — С. 22–28. 7. Тием A., Ультразвуковая дезинтеграция избыточного активного ила для улучшения анаэробной стабилизации / A. Тием, K. Никель, M. Зеллхорн, У. Нейс // Water Res., 2001, № 35(8). — С. 2003– 2009. 8. Данилович Д. А. Влияние предварительной обработки осадков сточных вод на полноту протекания процесса метанового сбраживания / Д. А. Данилович, М. Н. Козлов, М. В. Кеворина, Д. В. Гусев // Вода: технологии, материалы, оборудование, экология, 2009, № 2. — С. 24–26. 9. Савельева Л. Н. Комплексная технология обработки осадков городских сточных вод / Н. Л. Савельева. — Новосибирск, 2004. — 73 с. 10. Ковалев В. В. Теоретические и практические аспекты совершенствования процессов биогазовой технологии / В. В. Ковалев, Д. В. Унгуряну, О. В. Ковалева // Проблемы региональной энергетики, 2012. — №1. — С.102–114.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37836
ISSN: 2075-0781
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11185-29010-1-SM.pdfОсновна стаття345.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.