Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37899
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «КРАЇНОЗНАВСТВО»
Authors: Борисюк, Оксана Анатоліївна
Keywords: країнознавство
Issue Date: 2020
Abstract: Дана навчальна дисципліна є базовою для засвоєння країнознавчо-туристичних знань та вмінь, що необхідні фахівцю у сфері туристичних послуг для здійснення професійного ту-роперейтингу. Метою викладання дисципліни є комплексне вивчення країн світу, розкриття особли-востей їхньої природи, історії, населення, господарства, культури, політичної організації та ролі у сучасній системі міжнародних відносин. Курс передбачає засвоєння студентами най-важливіших відомостей про країни Європи, Азії, Африки, Північної і Південної Америки та Австралії; політичний, соціальний, економічний та культурний розвиток цих країн, їхню мі-жнародну діяльність та розвиток відносин з Україною.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37899
Appears in Collections:Навчально-методичниі комплекси навчальних дисциплін кафедри міжнародного туризму та країнознавства (ОС Бакалавр)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РНП_Країнозн. pdf.pdf1.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.