Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38184
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Порівняльне правознавство"
Authors: Бородін, Іван Лук'янович
Шапенко, Людмила Олександрівна
Issue Date: 25-Jan-2019
Abstract: Робочу програму навчальної дисципліни «Порівняльне правознавство» розроблено на основі робочого навчального плану № РБ-12-6.040301/15 підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство», навчальної програми цієї дисципліни денної форми навчання індекс НБ-9-6.030401/15, затвердженої в.о. ректора «23» червня 2016 р., робочої навчальної програми цієї дисципліни денної форми навчання індекс РБ-9-6.030401/15, затвердженої проректором з навчальної та методичної роботи «04» липня 2016 р., а також відповідних нормативних документів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38184
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
програма з порівняльного правознавства ННІІОТ.PDF584.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.