Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38526
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Фармацевтична біотехнологія "
Authors: Ястремська, Лариса Сергіївна
Решетняк, Людмила Расулівна
Issue Date: 2018
Publisher: Націнльний авіаційний університет
Abstract: Місце даної дисципліни формує у майбутніх фахівців здатність забезпечити вирішення професійних задач. Отримані теоретичні знання застосовуються на біотехнологічних виробництвах, під час виконання дипломного проекту, у майбутній виробничо-практичній та науково-дослідній роботі. Мета викладання дисципліни є надання майбутнім фахівцям в галузі біотехнології теоретичних знань та практичних умінь щодо створення та виготовлення лікарських засобів, визначення впливу умов зберігання згідно належної виробничої практики. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  засвоєння студентами основних виробничих процесів;  отримання лікарських форм біотехнологічними способами. У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: Знати:  класифікацію лікарських форм отриманих біотехнологічним способом;  способи культивування біологічних агентів;  характеристику продуцентів лікарських форм;  мікробіологічний, біохімічний, технологічний контроль виробництва; Вміти:  аналізувати способи культивування біологічних агентів;  визначати активність лікарських форм;  аналізувати різні точки контролю виробництва
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38526
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФБ_РП_С.pdf514.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.