Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38536
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Біотехнології утилізації відходів»
Authors: Ястремська, Лариса Сергіївна
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни «Біотехнології утилізації відходів» формує у майбутніх фахівців здатність забезпечити вирішення професійних задач. Отримані теоретичні знання застосовуються на біотехнологічних виробництвах, під час виконання дипломного проекту, у майбутній виробничо-практичній та науково-дослідній роботі. Метою викладання дисципліни є надання майбутнім фахівцям в галузі біотехнології теоретичних знань та практичних умінь щодо застосування біотехнологічних методів утилізації відходів та використання органічних решток агропромислового виробництва, забезпечення існуючих та впровадження новітніх методів та технологій утилізації відходів. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: систематизація та розширення знання про утилізацію органічних відходів біотехнологічними методами; засвоєння законодавчої бази щодо відходів; оволодіння основними виробничими процесами біотехнології утилізації органічних відходів біотехнологічними методами. У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:Знати: законодавчу базу щодо відходів;класифікацію відходів; технологію утилізації твердих і рідких відходів; мікробіологічний, біохімічний, технологічний контроль виробництва;Вміти: аналізувати технологічні методи придатні для використання утилізації тих чи інших відходів; аналізувати різні технологічні параметри контролю виробництва;
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38536
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
БУВ_НП_пл2015.pdfНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Біотехнології утилізації відходів»256.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.