Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38565
Title: Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу з дисципліни «Фармацевтична біотехнологія»
Authors: Ястремська, Лариса Сергіївна
Решетняк, Людмила Расулівна
Keywords: лікарські форми
антибіотики
процес ферментації
поживне середовище
Issue Date: 2018
Publisher: НАУ
Citation: Ястремська, Л.С. Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу з дисципліни «Фармацевтична біотехнологія» [Електронний ресурс] / Л.С. Ястремська, Л.Р. Решетняк; НАУ, каф. біотехнології, - К.: НАУ, 2018. - 1 файл.
Abstract: Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фармацевтична біотехнологія» призначені для поліпшення самостійної роботи з навчального курсу. Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових аудиторних занять. Самостійна робота забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни, а саме: 1) підручниками; 2) навчальними і методичними посібниками; 3) методичними вказівками щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни; 4) іншими навчально-методичними джерелами тощо. Метою самостійної роботи є опрацювання студентами окремих питань програми навчального курсу за консультативної участі викладача. При цьому розв’язують задачу щодо поглиблення теоретичних знань студентів з використанням сучасних інформаційних технологій. Під час опрацювання матеріалу студентами можуть бути використані різні форми самостійної роботи: – вивчення методичних рекомендацій згідно з темою; – вивчення базової та додаткової літератури; – самостійний пошук інформації; – підготовка рефератів (домашнього завдання) та інше. Після вивчення дисципліни студент повинен: Знати:  класифікацію лікарських форм отриманих біотехнологічним способом;  способи культивування біологічних агентів;  характеристику продуцентів лікарських форм;  мікробіологічний, біохімічний, технологічний контроль виробництва; Вміти:  аналізувати способи культивування біологічних агентів;  визначати активність лікарських форм;  аналізувати різні точки контролю виробництва
Description: Наведено методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фармацевтична біотехнологія».
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38565
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали співробітників кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФБ _МР_СРС..pdf433.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.