Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38682
Title: Методичні рекомендації до виконання домашнього завдання з дисципліни «Природнича мікробіологія»
Authors: Ястремська, Лариса Сергіївна
Решетняк, Людмила Расулівна
Keywords: домашнє завдання
природознавча мікробіологія
екологічна мікробіологія
мікробна спільнота
Issue Date: 2018
Publisher: НАУ
Citation: Ястремська Л.С. Методичні рекомендації до виконання домашнього завдання з дисципліни «Природнича мікробіологія» [Електронний ресурс] / Л.С. Ястремська; НАУ, каф. біотехнології. - НАУ, 2018. - 1 файл.
Abstract: Домашнє завдання (ДЗ) виконується в другому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студентів і є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу, що викладається у другому семестрі. Домашнє завдання виконується на основі навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання студентами, і є складовою модулю №1 «Принципи організації і функціонування мікробної спільноти». Метою домашнього завдання (ДЗ) є розширення та поглиблення знань студентів з питань закономірностей функціонування мікробної спільноти як єдиного організму, аналізі трофічних зв’язків у мікробній спільноті як функціональній цілісності, виявленню можливих шляхів інтенсифікації технологій мікробного синтезу, що базуються на використанні конкретних фізіологічних груп мікроорганізмів та їхніх асоціацій. Зміст ДЗ полягає в аналізі основних положень природознавчої та екологічної мікробіології, організації мікробних спільнот, їх філогенетичних зв’язків у спільноті, основних положень метагеномного аналізу довкілля та ін. Завдання на виконання ДЗ є індивідуальним (за видами та варіантами). Домашнє завдання студенти виконують вдома, а потім захищають його викладачеві. На виконання ДЗ заплановано 8 годин самостійної роботи.
Description: Методичні рекомендації
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38682
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали співробітників кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПМ _МР_ДЗ (РГР).pdf230.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.