Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38684
Title: Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу з дисципліни «Природнича мікробіологія»
Authors: Ястремська, Лариса Сергіївна
Решетняк, Людмила Расулівна
Keywords: самостійна робота студентів
мікробна спільнота
бактеріальний окисний фільтр
метагеномний аналіз довкілля
Issue Date: 2018
Publisher: НАУ
Citation: Ястремська Л.С. Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу з дисципліни «Природнича мікробіологія» [Електронний ресурс] / Л.С. Ястремська; НАУ, каф. біотехнології. - К.: НАУ, 2018. - 1 файл.
Abstract: Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Природнича мікробіологія» призначені для поліпшення самостійної роботи з навчального курсу. Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових аудиторних занять. Самостійна робота забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни, а саме: 1) підручниками; 2) навчальними і методичними посібниками; 3) методичними вказівками щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни; 4) іншими навчально-методичними джерелами тощо. Метою самостійної роботи є опрацювання студентами окремих питань програми навчального курсу за консультативної участі викладача. При цьому розв’язують задачу щодо поглиблення теоретичних знань студентів з використанням сучасних інформаційних технологій. Під час опрацювання матеріалу студентами можуть бути використані різні форми самостійної роботи: – вивчення методичних рекомендацій згідно з темою; – вивчення базової та додаткової літератури; – самостійний пошук інформації; – підготовка рефератів (домашнього завдання) та інше. Після вивчення дисципліни студент повинен: Знати:  основні положення природознавчої та екологічної мікробіології;  принципи функціонування прокаріотної клітини як системи;  принципи функціонування мікробної спільноти як єдиного організму (кооперативні зв’язки, конкуренція у спільноті, загальна схема трофічних зв’язків у спільноті, універсальність трофічних взаємовідносин);  організацію мікробних спільнот (метаногенна, сульфідогенна, аноксигенна фототрофна, аеробна спільноти);  бактеріальний окисний фільтр;  філогенетичні зв’язки у спільноті;  основні положення метагеномного аналізу довкілля. Вміти:  складати схему трофічних взаємовідносин у мікробній спільноті;  аналізувати трофічну структуру мікробної спільноти з продукт-субстратною взаємодією як основним принципом організації;  культивувати бактерії різних мікробних спільнот (сірки, азоту, фосфору);  визначати величини біомаси специфічних груп мікроорганізмів у водоймах;  досліджувати ферментативну активність мікрофлори очисних споруд.
Description: Методичні рекомендації
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38684
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали співробітників кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПМ _МР_СРС.pdf335 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.