Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38685
Title: Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу з дисципліни « Екологічна біотехнологія»
Authors: Ястремська, Лариса Сергіївна
Keywords: самостійна робота студентів
екологічна біотехнологія
біоенергетика
екологічний моніторинг
очищення стічних вод
Issue Date: 2018
Publisher: НАУ
Citation: Ястремська Л.С. Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу з дисципліни « Екологічна біотехнологія» [Електронний ресурс] / Л.С. Ястремська; НАУ, каф. біотехнології. - К.: НАУ, 2018. - 1 файл.
Abstract: Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Екологічна біотехнологія» призначені для поліпшення самостійної роботи з навчального курсу. Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових аудиторних занять. Самостійна робота забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни, а саме: 1) підручниками; 2) навчальними і методичними посібниками; 3) методичними вказівками щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни; 4) іншими навчально-методичними джерелами тощо. Метою самостійної роботи є опрацювання студентами окремих питань програми навчального курсу за консультативної участі викладача. При цьому розв’язують задачу щодо поглиблення теоретичних знань студентів з використанням сучасних інформаційних технологій. Під час опрацювання матеріалу студентами можуть бути використані різні форми самостійної роботи: – вивчення методичних рекомендацій згідно з темою; – вивчення базової та додаткової літератури; – самостійний пошук інформації; – підготовка рефератів (домашнього завдання) та інше. Після вивчення дисципліни студент повинен: знати: – основні схеми і способи біологічного очищення стічних вод; – способи біотехнологічної переробки відходів і побічних продуктів сільського господарства та промисловості; – біотехнологічні методи захисту навколишнього середовища від забруднень, рекультивації земель; – перспективи розвитку біоенергетики; – елементи генної інженерії і їх використання у розв’язанні екологічних проблем навколишнього середовища; – застосування біотехнологічних методів екологічному моніторингу; – біологічні напрями розв’язання агроекологічних завдань. вміти: – використовувати теоретичні знання під час проведення аналізів з використанням біотехнологічних методів контролю забруднень повітря, води, ґрунту і продуктів харчування; – проводити аналіз і прогнозувати роботу споруд біологічного очищення стічних вод за біологічними показниками; – моделювати біотехнологічні процеси; – приймати рішення по впровадженню біотехнологічних способів розв’язання екологічних задач.
Description: Методичні рекомендації
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38685
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали співробітників кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЕБ _МР_СРС.pdf379.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.