Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38703
Title: Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу з дисципліни « Біотехнології очистки води»
Authors: Ястремська, Лариса Сергіївна
Поштаренко, Анна Віталіївна
Keywords: самостійна робота студентів
біотехнології очистки води
характеристики якості води
Issue Date: 2018
Publisher: НАУ
Citation: Ястремська Л.С. Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу з дисципліни « Біотехнології очистки води» [Електронний ресурс] / Л.С. Ястремська; НАУ, каф. біотехнології. - К.: НАУ, 2018. - 1 файл.
Abstract: Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Біотехнології очистки води» призначені для поліпшення самостійної роботи з навчального курсу. Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових аудиторних занять. Самостійна робота забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни, а саме: 1) підручниками; 2) навчальними і методичними посібниками; 3) методичними вказівками щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни; 4) іншими навчально-методичними джерелами тощо. Метою самостійної роботи є опрацювання студентами окремих питань програми навчального курсу за консультативної участі викладача. При цьому розв’язують задачу щодо поглиблення теоретичних знань студентів з використанням сучасних інформаційних технологій. Під час опрацювання матеріалу студентами можуть бути використані різні форми самостійної роботи: – вивчення методичних рекомендацій згідно з темою; – вивчення базової та додаткової літератури; – самостійний пошук інформації; – підготовка рефератів (домашнього завдання) та інше. Після вивчення дисципліни студент повинен: Знати: - загальні проблеми навколишнього середовища; - як захистити гідросферу від промислових забруднень; - видалення зважених часточок із води різними способами; - характеристики якості води; - вимоги, які висуваються до якості води різноманітного призначення; - сучасні методи очищення і підготовки питної води в Україні і за кордоном; - засоби відбирання проб для аналізів. Вміти: - самостійно проводити типові розрахунки кількісних характеристик найважливіших фізико-хімічних властивостей водних розчинів; - виконувати визначення основних фізичних та хімічних показників якості води; - проводити розрахунки, пов'язані з фізико-хімічними методами обробки води; - проводити санітарно-бактеріологічну оцінку якості води; - підбирати обладнання, методи і способи очистки природних та стічних вод.
Description: Методичні рекомендації
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38703
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали співробітників кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
БОВ _МР_СРС.pdf398.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.