Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39121
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Комунікативний менеджмент»
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Communicative management"
Authors: Разумова, Катерина Миколаївна
Razumova, Kateryna
Keywords: комунікативний менеджмент
ефективні комунікації
бізнес-комунікації
інформаційне суспільство
Issue Date: 2024
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Series/Report no.: Індекс;НБ-6-073/16-2.2.2
Індекс;РБ-6-073/16-2.2.2
Abstract: Навчальна дисципліна «Комунікативний менеджмент» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз . Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі менеджменту.
The educational discipline "Communicative Management" is developed on the basis of "Methodological instructions for the development and design of educational and work syllabus of disciplines", put into effect by the order of 16.06.2015. №37 / roses. This academic discipline is a theoretical and practical basis of the totality of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of management.
Description: Метою викладання дисципліни є формування у студентів цілісного уявлення щодо сутності комунікативного менеджменту як універсальної діяльності з вивчення, проектування, формування та розвитку комунікаційних систем (організації, проекту, бренда, особистості), концепції управління змінами за допомогою комунікаційних моделей, інструментів, технологій, методологій та методики проведення досліджень в сфері управління комунікаціями.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39121
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_КМ НП_C.doc.pdfНавчальна програма з навчальної дисципліни «Комунікативний менеджмент»327.97 kBAdobe PDFView/Open
06_КМ_МР_ПЗ.doc.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Комунікативний менеджмент»848.78 kBAdobe PDFView/Open
10_КМ_МР_СРС.doc.pdfМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "«Комунікативний менеджмент»"491.48 kBAdobe PDFView/Open
2.1.19 РП _Комунікативний менеджмент_нова література.pdfробоча програма426.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.