Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39123
Title: Size quantization Stark effect in quantum dots
Other Titles: Квантово-размерный эффект Штарка в квантових точках
Квантово-розмірний ефект Штарка в квантових точках
Дифузія когерентних екситонів в квазідвувимірних наносистемах
Authors: Покутній, Сергій Іванович
Покутний, Сергей Иванович
Pokutnyi, Sergey
Науменко, Оксана Вікторівна
Науменко, Оксана Викторовна
Naumenko, Oksana
Keywords: квантовий ефекту Штарка
біологічні наносистеми
квантові точки
енергенергетичний зсуветичний зсув
Size Quantization Stark Effect
Biological Nanosystems
Quantum Dots
Energy Shift
квантовый эффекта Штарка
биологические наносистемы
квантовые точки
энергетический сдвиг
Issue Date: Oct-2014
Publisher: Sience Publishing Group, New York, NY 10020, U.S.A.
Abstract: В статті обговорюються переваги напівпровідникових квантових точок для вивчення та діагностики біологічних наносистем. Запропоновано новий метод амінокислотної діагностики, в якому використовуються напівпровідникові квантові точки. Детально вивчено взаємодію ізольованих квантових точок з зарядженими амінокислотами. Показано, що така взаємодія призводить до зсуву спектрів люмінесценції квантових точок на кілька десятків меВ. Цей ефект дає нові можливості для ідентифікації біологічних нанооб'єктів з використанням квантових точок.
Advantages of semiconductor quantum dots for study and diagnostics of biological nanosystems are discussed. A new method for amino acid diagnostics used semiconductor quantum dots is posed. Interaction of isolated quantum dots with charged amino acids is studied in detail. It is shown that such interaction results in a shift of the quantum dots luminescence spectra by several dozens of meV. This effect provides new possibilities for identification of biological nanoobjects using quantum dots.
В статье обсуждаются преимущества полупроводниковых квантовых точек для изучения и диагностики биологических наносистем. Предложен новый метод аминокислотный диагностики, в котором используются полупроводниковые квантовые точки. Детально изучены взаимодействие заключенных квантовых точек с заряженными аминокислотами. Показано, что такое взаимодействие приводит к смещению спектров люминесценции квантовых точек на несколько десятков мэВ. Этот эффект дает новые возможности для идентификации биологических нанообъектов с использованием квантовых точек.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39123
ISSN: 2328-7780 (Print)
2328-7810 (Online)
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях БСД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Size quantization Stark effect in quantum dots.pdfОсновна стаття108.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.