Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39126
Title: Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Управління міжнародною інноваційною діяльністю»
Other Titles: Educational and methodical complex of educational discipline "Management of international innovation activity"
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Управление международной инновационной деятельностью»
Authors: Разумова, Катерина Миколаївна
Razumova, Kateryna
Разумова, Екатерина Николаевна
Кириленко, Оксана Миколаївна
Kyrylenko, Oksana
Кириленко, Оксана Николаевна
Keywords: міжнародний ринок інновацій
договірне право
інфраструктура міжнародного ринку інновацій
інноваційна політика підприємства
Issue Date: 2018
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Series/Report no.: Індекс;НБ-8.03060101/15-4.2.2
Індекс;Р6-8.03060101/15-4.2.2
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що дає можливість нарощувати матеріальний та нематеріальний капітал, допомагає приймати виважені управлінські рішення на основі світового досвіду господарювання, що забезпечує розвиток організації (підприємства) в умовах ринкових відносин.
This academic discipline is the theoretical basis of the totality of knowledge and skills that makes it possible to increase material and intangible capital, helps to make informed management decisions based on world experience of management that ensures the development of an organization (enterprise) in a market economy.
Данная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, что позволяет наращивать материальный и нематериальный капитал, помогает принимать взвешенные управленческие решения на основе мирового опыта хозяйствования, обеспечивает развитие организации (предприятия) в условиях рыночных отношений.
Description: Мета вивчення дисципліни «Управління міжнародною інноваційною діяльністю» – оволодіти системою знань у сфері управління інноваційним розвитком підприємства на міжнародних ринках відповідно до поставлених цілей і прийнятої стратегії, а також сформувати стратегічний тип мислення і набути навички розробки заходів та вироблення комплексного механізму підтримки міжнародної інноваційної діяльності.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39126
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_УМІД_РНП_С.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Управління міжнародною інноваційною діяльністю»(стаціонар)582.55 kBAdobe PDFView/Open
01_УМІД_НП.pdfНавчальна програма з навчальної дисципліни «Управління міжнародною інноваційною діяльністю»359.46 kBAdobe PDFView/Open
03_УМІД_РНП_З.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Управління міжнародною інноваційною діяльністю»(заочна форма навчання)559.06 kBAdobe PDFView/Open
05_УМІД_ КТП.doc.pdfКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни «Управління міжнародною інноваційною діяльністю»368.52 kBAdobe PDFView/Open
08_УМІД_МР_КР з.doc.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління міжнародною інноваційною діяльністю»(заочна форма навчання)319.35 kBAdobe PDFView/Open
09_УМІД_МР_ДЗ с.doc.pdfМетодичні рекомендації до виконання домашнього завдання з дисципліни «Управління міжнародною інноваційною діяльністю»317.89 kBAdobe PDFView/Open
11_УМІД_МР_СРС.doc.pdfМетодичні рекомендації до самостійних занять з дисципліни «Управління міжнародною інноваційною діяльністю266.08 kBAdobe PDFView/Open
07_УМІД_МР_ПЗ.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Управління міжнародною інноваційною діяльністю265.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.