Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39127
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Управління інноваційними проектами»
Other Titles: Educational-methodical complex on discipline «Management of innovative projects»
Учебно-методический комплекс по дисциплине « Управление инновационными проектами »
Authors: Разумова, Катерина Миколаївна
Razumova, Kateryna
Разумова, Екатерина Николаевна
Кириленко, Оксана Миколаївна
Kyrylenko, Oksana
Кириленко, Оксана Николаевна
Остапенко, Тетяна Генадіївна
Ostapenko, Tatyana
Остапенко, Татьяна Геннадиевна
Онопрієнко, Олександр Данилович
Onoprienko, Olexandr
Оноприенко, Олександр Данилович
Keywords: адміністрування
менеджмент безпеки підприємств
стратегічне управління
структуризація інноваційного проекту
Issue Date: 2018
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Series/Report no.: Індекс;РМ-6-7-16-073/17-3.1.13
Індекс;РМ-12-073/17-3.1.13
Abstract: Навчальної дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують сучасне економічне мислення фахівця в області управління. Основна мета викладання дисципліни «Управління інноваційними проектами» є прискорення адаптації студентів до умов та вимог вузівського життя, а також ознайомлення їх із сутністю, змістом та практичною спрямованістю обраної спеціальності.
Educational discipline is the theoretical basis of the totality of knowledge and skills that form the modern economic thinking of a specialist in the field of management. The main purpose of teaching the discipline "Management of Innovative Projects" is to accelerate the adaptation of students to the conditions and requirements of university life, as well as acquaint them with the essence, content and practical orientation of the chosen specialty.
Учебной дисциплины является теоретической основой совокупности знаний и умений, которые формируют современное экономическое мышление специалиста в области управления. Основная цель преподавания дисциплины «Управление инновационными проектами» является ускорение адаптации студентов к условиям и требованиям вузовской жизни, а также ознакомление их с сущностью, содержанием и практической направленностью избранной специальности.
Description: Навчальна дисципліна «Управління інноваційними проектами» базується на знаннях таких дисциплін, як: «Публічне адміністрування», «Стратегічне управління корпораціями» та є базою для вивчення таких дисциплін, як: «Управлінське консультування», «Менеджмент безпеки підприємств» та інших
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39127
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_УІП_РП_C.docx.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Управління інноваційними проектами»(стаціонар)565.21 kBAdobe PDFView/Open
02_УІП_РП_З.docx.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Управління інноваційними проектами»(заочна форма навчання)485.44 kBAdobe PDFView/Open
03_УІП_КТП.docx.pdfКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни «Управління інноваційними проектами»389.99 kBAdobe PDFView/Open
05_УІП _МР_ПЗ.doc.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять "Управління інноваційними проектами"264.29 kBAdobe PDFView/Open
06_УІП_МР_КРз.doc.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління інноваційними проектами»(заочна форма навчання)385.46 kBAdobe PDFView/Open
07_УІП_МР_Дз.doc.pdfМетодичні рекомендації до виконання дмашнього завдання з дисципліни «Управління інноваційними проектами»387 kBAdobe PDFView/Open
09_УІП_МР_СРС.doc.pdfМетодичні рекомендації до виконання домашнього завдання з дисципліни «Управління інноваційними проектами» 263.04 kBAdobe PDFView/Open
титул_ний_лист_(Управлiння_iнновацiйними_проектами).pdfТитульний лист484.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.