Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39174
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інвестиційний менеджмент»
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Investment Management"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Инвестиционный менеджмент»
Authors: Оноприенко, Олександр Данилович
Разумова, Катерина Миколаївна
Razumova, Kateryna
Разумова, Екатерина Николаевна
Кириленко, Оксана Миколаївна
Kyrylenko, Oksana
Кириленко, Оксана Николаевна
Онопрієнко, Олександр Данилович
Оnoprienko, Olexandr
Keywords: функції інвестиційного менеджменту
прогнозування розвитку інвестиційного ринку
розроблення інвестиційної стратегії підприємства
правила прийняття інвестиційних рішень
Issue Date: 2018
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Series/Report no.: Індекс;РМ-6-7-16-073/17-2.1.2.6
Індекс;РМ-12-073/17-2.1.2.6
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують сучасне економічне мислення фахівця в області управління. Метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів знання із інвестиційного менеджменту як спеціалізованого виду діяльності з урахуванням інтернаціоналізації сучасних знань.
This academic discipline is the theoretical basis of the totality of knowledge and skills forming the modern economic thinking of a specialist in the field of management. The purpose of the discipline is the formation of future knowledge of investment management as a specialized type of activity, taking into account the internationalization of modern knowledge.
Данная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, которые формируют современное экономическое мышление специалиста в области управления. Целью учебной дисциплины является формирование у будущих специалистов знания с инвестиционного менеджмента как специализированного вида деятельности с учетом интернационализации современных знаний.
Description: Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - розуміти сутність інвестиційного менеджменту, його еволюцію, чинники і рівні розвитку; - засвоїти різновиди, складову та характеристику інвестиційної діяльності; - знати організаційні типи організаційних структур управління інвестиціями на підприємстві; - уміти управляти інвестиційним розвитком організації, інвестиційним проектом, ризиками тощо.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39174
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_ІМ_РП_С.pdfРобоча програма з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент»(стаціонар)555.59 kBAdobe PDFView/Open
02_ІМ_РП_З.docx.pdfРобоча програма з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (заочна форма навчання)486.7 kBAdobe PDFView/Open
03_ІМ_КТП.docx.pdfКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни «Інвестиційний менеджмент» 388.38 kBAdobe PDFView/Open
05_ІМ_МР_ПЗ.docx.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Інвестиційний менеджмент» 259 kBAdobe PDFView/Open
06_ІМ_МР_КРз.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (заочна форма навчання)227.26 kBAdobe PDFView/Open
07_ІМ _МР_ДЗ.doc.pdfМетодичні рекомендації до виконання домашнього завдання з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» 482.01 kBAdobe PDFView/Open
09_ІМ_МР_СРС.doc.pdfМетодичні рекомендації до самостійних занять з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» 453.8 kBAdobe PDFView/Open
титул_ний_лист_(Iнвестицiйний_менеджмент).pdfТитульний лист314.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.