Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39175
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інвестиційно-інноваційний менеджмент»
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Investment and Innovation Management"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Инвестиционно-инновационный менеджмент»
Authors: Паливода, Олена Михайлівна
Palyvoda, Olena
Паливода, Елена Михайловна
Ільєнко, Оксана Вікторівна
Ilienko, Oksana
Ильенко, Оксана Викторовна
Keywords: управління інноваційним проектом
управління ризиками в інноваційній діяльності
оцінка ефективності інноваційної діяльності
інноваційна діяльність
інноваційний менеджмент
Issue Date: 2018
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Series/Report no.: Індекс;НБ-6-6.030601/15-3.1.2.5
Індекс;РБ-6-6.030601/15-3.1.2.5
Індекс;РМ-12-8.03060104/12-2.1.3
Індекс;РС-12-7.03060104/12-2.1.3
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що дає можливість нарощувати матеріальний та нематеріальний капітал, допомагає приймати виважені управлінські рішення на основі світового досвіду господарювання, що забезпечує розвиток організації (підприємства) в умовах ринкових відносин.
This academic discipline is the theoretical basis of the totality of knowledge and skills that makes it possible to increase material and intangible capital, helps to make informed management decisions based on world experience of management that ensures the development of an organization (enterprise) in a market economy.
Данная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, что позволяет наращивать материальный и нематериальный капитал, помогает принимать взвешенные управленческие решения на основе мирового опыта хозяйствования, обеспечивает развитие организации (предприятия) в условиях рыночных отношений.
Description: Метою викладання дисципліни «Інвестиційно-інноваційний менеджмент» є формування у майбутніх спеціалістів знання із інвестиційно-інноваційного менеджменту як спеціалізованого виду діяльності з урахуванням інтернаціоналізації сучасних знань.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39175
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_ІІМ_НП.docx.pdfНавчальна програма навчальної дисципліни «Інвестиційно-інноваційний менеджмент»304.85 kBAdobe PDFView/Open
02_ ІІМ _РНП_С.docx.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Інвестиційно-інноваційний менеджмент»(стаціонар)505.06 kBAdobe PDFView/Open
03_ ІІМ _РНП_З.doc.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Інвестиційно-інноваційний менеджмент»(заочна форма навчання)554.62 kBAdobe PDFView/Open
05_ІІМ_КТП.docx.pdfКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни «Інвестиційно-інноваційний менеджмент»387.15 kBAdobe PDFView/Open
07_ ІІМ _МР_ПЗ.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять ««Інвестиційно-інноваційний менеджмент»600.05 kBAdobe PDFView/Open
11_ ІІМ _МР_СРС.pdfМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Інвестиційно-інноваційний менеджмент»438.63 kBAdobe PDFView/Open
08_ ІІМ _МР_КРз.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Інвестиційно-інноваційний менеджмент»400.29 kBAdobe PDFView/Open
титульний лист (Інвестиційно-інноваційний менеджмент)).doc363.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.