Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39176
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГращенко, Ірина Семенівна-
dc.contributor.authorHrashchenko, Iryna-
dc.contributor.authorГращенко, Ирина Семеновна-
dc.contributor.authorМарченко, Валентина Миколаївна-
dc.contributor.authorMarchenko, Valentyna-
dc.contributor.authorМарченко, Валентина Николаевна-
dc.contributor.authorПодрєза, Сергій Михайлович-
dc.contributor.authorPodresa, Sergei-
dc.contributor.authorПодреза, Сергей Михайлович-
dc.contributor.authorОстапенко, Тетяна Генадіївна-
dc.contributor.authorOstapenko, Tatyana-
dc.contributor.authorОстапенко, Татьяна Геннадиевна-
dc.date.accessioned2019-05-31T08:16:34Z-
dc.date.available2019-05-31T08:16:34Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39176-
dc.descriptionЗавданнями вивчення навчальної дисципліни є: - здійснення розрахунків по експортно-імпортних операціях; - застосування кредитних методів підтримки зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких структур; - проведення валютних операцій, хеджування валютних ризиків за допомогою комерційних банків тощо.uk_UA
dc.description.abstractДана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів із світовою валютною системою, принципами та методами її функціонування, з міжнародним валютним оточенням фірми, з порядком встановлення та розрахунку валютних курсів та ризиків, вивчення основних умов і принципів здійснення міжнародних розрахунків та валютних операцій, набуття вмінь їх застосування.uk_UA
dc.description.abstractThis discipline is the theoretical basis of the totality of knowledge and skills forming the profile of a specialist in the management of foreign economic activity of enterprises. The purpose of teaching the discipline is to familiarize students with the world monetary system, principles and methods of its operation, with the international monetary environment of the company, with the procedure for establishing and calculating exchange rates and risks, studying the basic conditions and principles for the implementation of international settlements and currency transactions, acquiring skills for their application.uk_UA
dc.description.abstractДанная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста по менеджменту внешнеэкономической деятельности предприятий. Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с мировой валютной системой, принципами и методами ее функционирования с международным валютным окружением фирмы, с порядком установления и расчета валютных курсов и рисков, изучение основных условий и принципов осуществления международных расчетов и валютных операций, приобретение умений их применения.uk_UA
dc.description.sponsorshipКафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємствuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний Авіаційний Університетuk_UA
dc.relation.ispartofseriesІндекс;НБ-6-6.030601/15-5.1.7-
dc.relation.ispartofseriesІндекс;НБ-6-6.030601/15-5.2.7-
dc.relation.ispartofseriesІндекс;РБ-6-6.030601/15-5.1.7-
dc.relation.ispartofseriesІндекс;РБ-6-6.030601/15-5.2.7-
dc.subjectміжнародний кредитuk_UA
dc.subjectвалютна системаuk_UA
dc.subjectпроцентний арбітражuk_UA
dc.subjectсистема валютних рахунківuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс дисципліни «Міжнародні валютно-кредитні відносини»uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex of discipline "International monetary and credit relations"uk_UA
dc.title.alternativeУчебно-методический комплекс дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения»uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
dc.specialityМенеджментuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_МВКВ_НП.pdfНавчальна програма з навчальної дисципліни «Міжнародні валютно-кредитні відносини»479.56 kBAdobe PDFView/Open
02_ МВКВ _РНП_С.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Міжнародні валютно-кредитні відносини»497.26 kBAdobe PDFView/Open
04_МВКВ_КТП.docx.pdfКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни ««Міжнародні валютно-кредитні відносини»»497.26 kBAdobe PDFView/Open
06_МВКВ-МР-ПЗ.docx.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять ««Міжнародні валютно-кредитні відносини»777.6 kBAdobe PDFView/Open
07_МВКВ_МР_КРз.docx.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Міжнародні валютно-кредитні відносини» (заочна форма навчання)736.95 kBAdobe PDFView/Open
10_МВКВ_МР_СРС.pdfМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Міжнародні валютно-кредитні відносини» 643.94 kBAdobe PDFView/Open
титул_ний_лист_(Мiжнароднi_валютно-кредитнi_вiдносини).pdf317.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.