Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39201
Title: Енергозбереження у житловій сфері як об'єкт науково-технічного супроводу: десятирічний досвід роботи
Authors: Онищук Георгій Ілліч
Онищук Георгий Ильич
Onyshchuk G.
Агєєва Галина Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Agieieva Galyna
Keywords: житло
енергетичні обстеження
енергоефективність
проекти реконструкції
проекти модернізації
енергоресурси
Issue Date: 2008
Publisher: К. : Логос
Citation: Онищук, Г. І. Енергозбереження у житловій сфері як об'єкт науково-технічного супроводу: десятирічний досвід роботи / Г. І. Онищук, Г. М. Агєєва // Реконструкція житла. - 2008. - Вип.9. - К.: Логос, 2008. - С.217-228.
Series/Report no.: Сер. 42. Архитектура, проектирование, градостроительство;
Abstract: Висвітлений досвід інституту "НДІпроектреконструкція", накопичений упродовж 1996-2008 рр. під час виконання комплексу науково-дослідних робіт, робіт з енергетичного обстеження будинків різного призначення, запровадження заходів з енергозбереження у проекті реконструкції та модернізації. Результати робіт узагальнені, покладені в основу нормативних та методичних документів з питань ефективного використання енергоресурсів у житловому фонді.
Description: ...
1. ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об’єктів [Текст]. - Чинний 01.01.2008. – К.: Мінрегіонбуд України, 2007. – 15 с. 2. Рекомендації з вибору прогресивних архітектурно-технічних рішень для реконструкції житлових будинків різних конструктивних систем [Текст]/ В. А. Меняйло, Б. С. Дамаскін, А. А. Нечепорчук та ін.; Держ. наук.-дослідн. та проектно-вишукув. ін.-т «НДІпроектреконструкція». – К.: «Нора- Прінт», 2001.- 262 с. 3. Рекомендації з модернізації інженерного обладнання житлових будинків перших масових серій [Текст] / Г. Онищук, Б. Дамаскін, Г. Агєєва та ін.; Держ. наук.-дослідн. та проектно-вишукув. ін.-т «НДІпроектреконструкція». – К.: «Український Центр духовної культури», 2002. –77 с. 4. Енергозбереження у житловому фонді: проблеми, практика, перспективи- Текст]: довідник / С.ф.Вольфф, Г. Онищук, Л.Вуллкопф та ін.; Держ. наук.- дослідн. та проектно-вишукув. ін.-т «НДІпроектреконструкція», Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Instituts Wohnen und Umwelt GmbH (IWU) – К., 2006. – 144 с. 5. Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції будівель і споруд «CERESIT» [Текст]: посібник /Є. К. Карапузов, В. Г. Соха, О. М. Лівінський та ін.; Укр. Академія наук, ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)», Держ. ін.-т «НДІпроектреконструкція». – К.: «МП Леся», 2005. – 280 с. 6. Анотований звіт про виконання робіт з енергетичного обстеження будівель упродовж 2003-2007 рр. [Текст] // Держ. наук.-дослід. та проектно-вишукув. ін.-т «НДІпроектреконструкція». – К., 2008. – 12 с. – Арх.№168-0. 7. Онищук Г. І., Агєєва Г. М., Лантух Н. М. Аналіз результатів реалізації проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях м.Києва [Текст] // Реконструкція житла. – Вип.5. – 2004. – С.148-157. 8. Данилова Л. А. Проект ТАСИС СВС «Энергосбережение в жилых зданиях гг. Ужгород, Михаловце и Дармштадт» [Текст] // Реконструкція житла. – К.: Нора-прінт, 2003. – С.54-65. 9. Ортутай, Л. Оздоровити систему теплопостачання в Ужгороді допоможе Міжнародна програма ТАСІС [Текст]/ Л.Ортутай //Ужгород. – 2002. – №5- (156). 10. Дамаскин Б. С. Пути решения проблемы энергосбережения в жилом фонде Украины [Текст] / М-лы Междунар. науч.-практ. конф. «Опыт и практика стр-ва и реконструкции жилья в странах СНГ и Восточной Европы» (7-8.12. 2006 г., г. Минск, Беларусь). – С. 48-50. 11. Позитивний досвід використання геліосистем в житловому фонді України [Текст]/ Н. М. Лантух, Г. І. Онищук, Г. М. Агєєва, В. С. Щербатий //Реконструкція житла. – Вип.6. – 2005. –С.304-311. 12. Онищук, Г. І. Енергозбереження європейськими методами // Ринок інсталя- цій. – №4 (110). – 2006. – С.48-49. 13. Онищук, І. Г. Державне стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів при будівництві та реконструкції житлового фонду [Текст]// Реконструкція житла. – Вип.8. – 2007. – К.: «Поліграф-експрес», 2007. – С.20-25. 14. Онищук, Г. І. Технічні аспекти реконструкції житлових будинків в Україні [Текст]// Строит. материалы и изделия. – 2006. – №4. – С.13-15. 15. Агеева, Г. Н. Создание методологических основ энергетического аудита объектов жилищно-коммунального назначения [Текст]// Город и городское хоз-во. – Самара: Изд-во «Самарский муниципальный институт управления», 2007. – С.5-9. 16. Агєєва, Г. М. Оптимізація енерговитрат як об’єкт технічного регулювання [Текст]// Реконструкція житла. – Вип.8. – 2007. – К.: «Поліграф-експрес», 2007. – С.26-32. 17. ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків та споруд. Теплова ізоляція будівель [Текст]. – Чинний 01.04.2007. – К.: Мінбуд України, 2006. – 64 с.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39201
http://nbuv.gov.ua/UJRN/recj_2008_9_25
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Енергозбереження у житловій сфері.pdfОсновна стаття300.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.