Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39206
Title: Особливості реконструкції громадських будівель - об'єктів військової інфраструктури - під житло
Authors: Агєєва Галина Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Agieieva Galyna
Keywords: результати розв’язання проблеми створення житлового фонду
об’єкти військової інфраструктури
будівлі громадського призначення
проектні рішення реконструкції
дотриманням сучасних норм до житла
принцип породинного заселення квартир
НДІпроектреконструкція
Issue Date: Mar-2015
Citation: Агєєва, Г. М. Особливості реконструкції громадських будівель - обєктів військової інфраструктури - під житло/ Г. М. Агєєва // Озброєння та військова техніка. - 2015. - Том 5, №1. - С.77-81.
Abstract: Подано результати розв’язання проблеми створення житлового фонду в перебігу реконструкції об’єктів військової інфраструктури. Об’єктами дослідження є будівлі громадського призначення, розташовані в містах Бережани, Вінниця, Дубно, Херсон, а також проектні рішення реконструкції, які дозволяють реалізувати принцип породинного заселення квартир із дотриманням сучасних норм до житла.
Представлены результаты решения проблемы создания жилищного фонда посредством реконструкции объектов войсковой инфраструктуры. Объектами исследования являются здания общественного назначения, расположенные в городах Бережаны, Винница, Дубно, Херсон, а также проектные решения реконструкции, позволяющие реализовать принцип посемейного заселения квартир с соблюдением современных требований к жилью.
The solution to the housing creation problem from the military infrastructure objects has been presented. Research objects are public buildings, placed in the Berezhany, Vinnytsya, Dubno, Kherson cities, and reconstruction decisions, which allow realizing principles of apartment family settle in compliance with the modern requirements to the housing.
Description: 1. Україна. Кабінет Міністрів. Постанова 29.11.1999 № 2166 Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей// Офіц. вісник України. – 1999. – № 48. – С. 90. 2. Україна. Кабінет Міністрів. Постанова 15.12.2010 № 1191 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. № 2166 // Офіц. вісник України. – 2010. – № 100. – С. 41. 3. ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення. – Чинні від 2006-01-01. – К.: Держбуд України, 2005. – 36 с. 4. Робочий проект «Військове містечко № 2. Реконструкція казарми під 10-квартирний житловий будинок» / ІваноФранківський філіал ін-ту «НДІпроектреконструкція», 2011-2012 рр. 5. Ковальчук В.О. Досвід реконструкції об’єктів військової інфраструктури під житлові будинки / В. О. Ковальчук // Реконструкція житла. – 2007. – Вип. 8. – К.: Поліграф-експрес, 2007. – С. 146-158. 6. Дмитриенко В. И. Реконструкция многоэтажного здания казармы под жилой дом в г. Херсоне / В. И. Дмитриенко // Реконструкція житла. – 2007. – Вип. 8. – К.: Поліграф-експрес, 2007. – С. 159-166. 7. Реконструкція терапевтичного корпусу війського-медичного центру під житловий будинок, вул.Червоноармійська, 23, м. Вінниця // Реконструкція житла. – 2007. – Вип. 8. – С. 416-417. 8. Реконструкція будівлі лікувального корпусу військово-медичного центру під житловий будинок, вул.Червоноармійська, 23, м. Вінниця // Реконструкція житла. – 2007. – Вип. 8. – К.: Поліграф-експрес, 2007. – С. 418-419.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39206
ISSN: 2663-0651
DOI: 10.34169/2414-0651.2015.1(5).77-81
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
114-Текст статті-491-1-10-20190222.pdfОсновна стаття908.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.