Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39257
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Кадровий менеджмент"
Other Titles: Учебно-методический комплекс дисциплины "Кадровый менеджмент"
Educational and methodical complex disciplines "Personnel management"
Authors: Клиніна, Тетяна Сергіївна
Ількова, Оксана Григорівна
Бурля, Оксана Валеріївна
Keywords: предмет дослідження кадрового менеджменту
кадровий менеджмент і управління в державній, матеріальній і духовній сферах
функції і структура кадрових служб
модель управління людськими ресурсами
алгоритм кадрового планування
методи визначення потреб персоналу
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дисципліна «Кадровий менеджмент» є однією з професійно-орієнтованих дисциплін, що забезпечує високий рівень професійної підготовки студентів-документознавців. Місце і значення курсу визначається зростанням сучасних вимог до менеджменту персоналу, підвищенням значення організаційно-економічного забезпечення менеджменту персоналу і обґрунтованого планування чисельності працівників, оптимізації професійно-кваліфікаційної структури персоналу, нормування праці, розроблення прогресивних систем стимулювання праці, обґрунтування витрат на розвиток персоналу тощо. Метою викладання дисципліни є формування комплексу професійних знань і умінь щодо здійснення управлінської, організаційної, методичної, діагностичної, інноваційної діяльності, з урахуванням розвитку та ефективного використання кадрового потенціалу установи; розробки та здійснення кадрової політики в сучасних організаціях, добір та розміщення персоналу, його оцінювання та навчання, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу організації. Завданнями вивчення навчальної дисципліни.
Description: Навчальну програму дисципліни «Кадровий менеджмент» розроблено на основі освітньо-професійної програми та навчального плану № НБ-8-029/16 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність», відповідних нормативних документів та наказу ректора №207/1 від 27.04.2018 р.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39257
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри історії та документознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП Кадровий менеджмент_ 029.doc1.95 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.