Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39258
Title: Навчально-методичний комплекс "Етика та психологія ділового спілкування"
Other Titles: Учебно-методический комплекс дисциплины "Этика и психология делового общения"
Educational and methodical complex of discipline "Ethics and psychology of business communication"
Authors: Настенко, Лариса Григорівна
Keywords: етико-психологічні складові прийняття рішень
етико-психологічні основи управління діяльності
етичні принципи ділового життя
універсальні етичні принципи
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни «Етика і психологія ділового спілкування» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. Дана навчальна дисципліна є однією із професійно орієнтованих дисциплін підготовки фахівців напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність», яка забезпечує етико-психологічну компетентність фахівця-документознавця. Систематичність оволодіння етико-психологічними складовими професійної діяльності є відповіддю на суспільну потребу підвищення рівня і якості підготовки фахівців з використанням найновіших гуманітарних технологій. Метою викладання дисципліни є формування етико-психологічної компетентності фахівців-документознавців у процесі ділового спілкування й уміння залучати її при вирішенні конкретних аналітичних, дослідницький, практичних завдань; здатності і готовності знаходити і виробляти нові ідеї на основі моральних принципів із знанням психологічних складових, всебічно оцінювати їх, обирати з них найбільш перспективні і результативні.
Description: Навчальну програму дисципліни «Етика та психологія ділового спілкування» розроблено на основі освітньо-професійної програми та навчального плану № НБ-8-6.020105/15 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» та відповідних нормативних документів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39258
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри історії та документознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП_Етика_та_псих_діл_сп_6_020105_4_к_7_сем_2018.docx1.79 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.