Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39259
Title: Навчально-методичний комплекс "Організація виставкової діяльності"
Other Titles: Учебно-методический комплекс дисциплины "Организация выставочной деятельности"
Educational and methodical complex of discipline "Organization of exhibition activities"
Authors: Кондрашевська, Юлія Петрівна
Keywords: основи виставкової діяльності
історичні віхи виставкової діяльності
виставки як нове обличчя ярмарків
сучасний стан виставкової діяльності
організація представлення товарів, послуг
управління відносинами з клієнтами
планування участі у виставці
виставки як інструмент стратегії CRM
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни «Організація виставкової діяльності» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015 р. №37/роз. Дисципліна «Організація виставкової діяльності» є однією з професійно-орієнтованих дисциплін, що забезпечує високий рівень професійної підготовки студентів-документознавців. Місце і значення курсу визначається сучасними вимогами до теоретичної і практичної підготовки кадрів. Метою викладання дисципліни є надання цілісного уявлення про діядьність виставкової індустрії в Україні та світі; документне забезпечення виставкової діяльності; місце виставок у системі маркетингових комунікацій; набуття навичок управління виставковим бізнесом, укладанням та оформленням усіх відповідних документів.
Description: Навчальну програму дисципліни «Організація виставкової діяльності» розроблено на основі освітньо-професійної програми та навчального плану № НБ-8-029/16 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність», відповідних нормативних документів та наказу ректора №207/од від 27.04.2018 р.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39259
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри історії та документознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП Організація виставкової діяльності.doc1.95 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.