Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39281
Title: Навчально-методичний комплекс "Стандартизація в інформаційно-документних технологіях"
Other Titles: Учебно-методический комплекс дисциплины "Стандартизация в информационно-документных технологиях"
Educational and methodical complex disciplines "Standardization in information and document technologies"
Authors: 
Юрченко, Ольга Андріївна
Keywords: міжнародні та національні архівні стандарти
стандарти безпеки інформаційних систем
етапи розвитку світової стандартизації
стандарт із безпеки інформації ISO/IEC 17799:2000
інформаційні технології
методи забезпечення безпеки
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни «Стандартизація в інформаційно-документних технологіях» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. Дана навчальна дисципліна є однією з провідних дисциплін документозавчого циклу, що вивчається для загально-професійної підготовки студентів-документознавців. Мета викладання дисципліни «Стандартизація в інформаційно-документних технологіях» - дати понятійний апарат фахової дисципліни, забезпечити майбутніх фахівців базовим знанням основ стандартизації в контексті розвитку інформаційної сфери як пріоритетного напрямку в умовах інформаційного суспільства, вивчити систему національної системи стандартизації у сфері інформаційних технологій та документної сфери, враховуючи тенденцію постійного зростання використання електронного документообігу в сучасних організаціях, визначити роль національних стандартів інформаційно-документних технологій у системі міжнародної стандартизації, сприяти формуванню поглибленого розуміння теоретичного і практичного значення процесів уніфікації використання, передачі й обміну інформаційних ресурсів сучасної організації, що допоможе ефективному застосуванню отриманих знань для реалізації управлінських функцій за допомогою інформації та новітніх інформаційних технологій як важливих чинників успішного розвитку організації.
Description: Навчальну програму дисципліни «Стандартизація в інформаційно-документних технологіях» розроблено на основі освітньо-професійної програми та навчального плану № НБ-8-029/16-2.1.22 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність», відповідних нормативних документів та наказу ректора №207/од від 27.04.2018 р.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39281
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри історії та документознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП Стандартизація план 2016 (1).doc3.03 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.