Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39313
Title: Вплив зовнішніх факторів на формоутворення фонтанів.
Other Titles: Влияние внешних факторов на формообразования фонтанов.
Influence of external factors on form formation of fountains.
Authors: Церковна Оксана Георгіївна
Церковная Оксана Георгиевна
Tserkovna Oksana
Keywords: фонтани
самостійни системи
формоутворення
міське середовище
фонтаны
самостоятельные системы
формообразование
городская среда
fountains
independent systems
urban environment
shaping
Issue Date: Jun-2018
Publisher: МДПУ ім. Б.Хмельницького
Citation: Церковна О.Г. Вплив зовнішніх факторів на формоутворення фонтанів / О. Г. Церковна // Сучасні проблеми моделювання : зб. наук. праць. - 2018. - Вип. 12. - С. 156-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cpm_2018_12_28
Series/Report no.: Вип. 12;
Abstract: В роботі досліджуються фонтани як самостійні системи в міському середовищі. Визначено вплив зовнішніх факторів та рельєфних умов місцевості на формоутворення оболонки фонтанів як матеріально – технічних об’єктів.
В работе исследуются фонтаны как самостоятельные системы в городской среде. Определено влияние внешних факторов и рельефных условий местности на формообразования оболочки фонтанов как материально - технических объектов.
In this paper, fountains are studied as independent systems in an urban environment. The influence of external factors and relief terrain conditions on the shaping of the fountain shell as material and technical objects is determined.
Description: 1. Церковна О.Г. Фонтан как единая функционально – эстетическая система// Тези доповідей у Міжнародної науково – практичної конфкркнції «Сучасне місто – проблеми та їх вирішення» - О.: ОДАБА 2017 – С. 101-102 2. Церковна О.Г. Фонтан як самостійна система в архітектурному середовищі аеропортів/ О.Г. Церковна, Н.В Ткач, А.А. Вороніна// Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник / – К.: ЦП «Компринт», 2018. - Вип. 1(20). – С. 210-220 3. Церковна О.Г. Основные функции фонтанов как единой самостоятельной системы// Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (11 квітня 2018 року) – Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова – С. 75-78 4. Чинь, Франсис Д.К. Архитектура: форма, пространство, композиция/ Франсис Д.К. Чинь; пер. С англ. Е.Нетесовой. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 399, [17] с.: ил. 5. Спышнов П.А. Фонтаны. Описание, конструкции, расчет. – М.: изд. и 2-я тип. Гос. изд. архитектуры и градостроительства – Образцовая тип. им. Жданова, 1950. – 172 с.: ил. 6. Мандрус В. І. Проектування фонтанних струменів / В. І. Мандрус, В. І. Орел // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 664 : Теорія і практика будівництва. – С. 88–92. – Бібліографія: 3 назви.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39313
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях викладачів кафедри основ архітектури, дизайну та містобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Церковна О.Г. Вплив зовнішніх факторів на формоутворення фонтанів.pdfОсновна стаття2.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.