Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39317
Title: Фонтан – як самостійна система в архітектурному середовищі аеропортів
Other Titles: Фонтан - как самостоятельная система в архитектурной среде аэропортов
Fountain - as an independent system in the architectural environment of airports
Authors: Церковна Оксана Георгіївна
Ткач Н.В.
Вороніна Анна Олександрівна
Tserkovna Oksana
Tkach N.
Voronina Anna
Церковная Оксана Георгиевна
Ткач Н.В.
Воронина Анна Александровна
Keywords: фонтани
архітектурне середовище
аеропорти
самостійна система
фонтаны
архитектурная среда
аэропорты
самостоятельная система
fountains
architectural environment
airports
independent system
Issue Date: 2018
Publisher: К.: ЦП «Компринг»
Citation: Церковна О. Г. Фонтан – як самостійна система в архітектурному середовищі аеропортів / О. Г. Церковна, Н. В. Ткач, А. А. Вороніна // Проблеми розвитку міського середовища. - 2018. - Вип. 1(20). - С. 210-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prms_2018_1_26
Series/Report no.: Вип. 1(20);
Abstract: Аналіз будівництва фонтанів в архітектурному середовищі аеропортів та на прилеглихдоних територіях дозволив визначити фонтан як самостійну систему з вагомими художньо-естетичними якостями гармонізації архітектурного середовища. Фонтани дозволяють суттєво підвищить рівень комфорту перебування пасажирів на території аеровокзалів, та їх психічно-естетичний стан, завдяки доцільному розміщенню, використанню яскравих пластично-декоративних якостей, можливості створення виразних архітектурних акцентів, дивовижної водної феєрії. Сформовано Дерево основних функцій фонтанів в архітектурному середовищі аеропортів та на прилеглих до них територіях.
Анализ строительства фонтанов в архитектурной среде аэропортов и на прилегающих территориях позволил определить фонтан как самостоятельную систему с весомыми художественноэстетическими качествами гармонизации архитектурной среды. Фонтаны позволяют существенно повысит уровень комфорта пребывания пассажиров на территории аэровокзалов и их психически- эстетическое состояние, благодаря целесообразному размещению, использованию ярких пластически-декоративных качеств, возможности создания выразительных архитектурных акцентов, удивительной водной феерии. Сформировано Дерево основных функций фонтанов в архитектурной среде аэропортов и прилегающих территорий.
Analysis of the construction of fountains in the architectural environment of airports and adjacent areas has made it possible to define the fountain as an independent system with significant artistic and aesthetic qualities of harmonizing the architectural environment. Fountains make it possible to significantly improve the level of passenger comfort at the terminals and their mental and aesthetic state, thanks to the expedient placement, the use of bright plastic and decorative qualities, the possibility of creating expressive architectural accents, and an amazing water extravaganza. The tree of the main functions of fountains in the architectural environment of airports and adjacent territories has been formed.
Description: 1. Агєєва Г. М. Аеропорти: містобудівні аспекти розвитку / Г. М. Агєєва // Проблеми розвитку міського середовища. - 2016. - Вип. 1. - С. 16-23. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prms_2016_1_5. 2. Агєєва, Г. М. Архітектурне середовище аеропортів: зміна композиційних акцентів / Г. М. Агєєва// Сучасні тенденції розвитку архітектури та містобудування: Всеукр. наук.-техн. конф., 17 листопада 2017 р., Харків: тези. – Харків: ХНУМГ, 2017. – С. 3. Трошкіна О. Потреби людини і комфорт архітектурного середовища / О. Трошкіна // Проблеми розвитку міського середовища. - 2013. - Вип. 10. - С. 135-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prms_2013_10_21. 4. Зеленкова В.А. Малые архитектурные и скульптурные формы в дизайне интерьеров аэровокзалов // Научный журнал Вестник. Национального авиационного университета. - Выпуск 3 (52). – Киев: НАУ, 2012. - С. 119-122. 5. Логістичні концепції розвитку аеропортів: монографія/ за наук. ред. М.Ю. Григорак та Л.В. Савченко. – К.: Логос , 2017. – 384 с. 6. Болотов Г. І. Інтегровані комунікаційні теріторії / Г.І. Болотов // Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн: Тези доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. конгресу, м.Київ, 15-18 березня 2016 р. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 278 с. 7. Церковна О.Г. Аналіз державних будівельних норм України, що регламентують проектування, будівництво та експлуатацію фонтанів/Церковна О.Г.//Будівельне виробництво: міжвідомчий науково-технічний збірник (технічні науки) – К.: КНУБА, №62/1/2017 – С. 100-107. 8. Обуховська Л. В. Форма фонтанів еволюція, класифікація, тенденції розвитку / Л. В. Обуховська // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2011. - № 2. - С. 60-68.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39317
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях викладачів кафедри основ архітектури, дизайну та містобудуванняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.