Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39944
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДубчак, Олена Борисівна-
dc.contributor.authorГлавінська, Еліна-
dc.contributor.authorDubchak, Olena-
dc.contributor.authorGlavinskaya, Elina-
dc.date.accessioned2019-08-01T09:14:19Z-
dc.date.available2019-08-01T09:14:19Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationВісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2018. – Вип. 13(1) – С. 120–124uk_UA
dc.identifier.issn2411-264X PRINT-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39944-
dc.description.abstractУ статті висвітлено проблеми десоціалізації сучасної молоді; розглянуті питання комунікативних бар’єрів, факторів їх спричинення, а також аспекти впливу соціальних мереж на особистість на психічному рівні. Здійснено теоретичний аналіз наукової літератури щодо аспектів соціальної дезадаптації молоді в умовах активного розвитку соціальних комунікацій, а також деструктивного впливу соціальних мереж на комунікативні здібності особистості. Систематизовано факти щодо наявності залежності рівня спілкування молоді від збільшення кількості соціальних мереж. Експериментально виявлено ступінь залежності сучасної молоді від користування соціальними мережами. Наведено практичні рекомендації, щодо мінімізації залежності від віртуального спілкування, а також вироблення навичок ефективної комунікації. Доведено, що надмірне користування соціальними мережами є одним з визначних факторів формування соціальної дезадаптації та десоціалізації молоді, а також формування залежності від віртуального спілкування. Відповідно, задля покращення навиків ефективної комунікації та усунення бар’єрів при спілкуванні, необхідно зменшувати користування соціальними мережами, в якості проведення дозвілля.uk_UA
dc.description.abstractThe article describes the specifics of desocialization of contemporary youth. The issues of communicative barriers, factors of their induction, as well as aspects of the influence of social networks on the personality on the mental level are considered. The theoretical analysis of scientific literature connected with the problem of maladaptation of youth in the conditions of active developement of social communications, as well as, destructive influence of social networks on communicative abilities of a personality is carried out. The facts of the dependence of the level of young people's communication on increasing the number of social networks are systematized. The degree of dependence of modern youth on the communication through social networks іs experimentally revealed. Practical recommendations on minimizing dependence on virtual communication, as well as developing effective communication skills are given.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectкомунікаціяuk_UA
dc.subjectдесоціалізаціяuk_UA
dc.subjectбар’єри при спілкуванніuk_UA
dc.subjectінтеракціяuk_UA
dc.subjectвіртуальністьuk_UA
dc.subjectзалежністьuk_UA
dc.subjectсоціальні мережіuk_UA
dc.subjectсоціалізаціяuk_UA
dc.titleСоціальні мережі як чинник десоціалізації молодіuk_UA
dc.title.alternativeSocial networks as the factor of desocialization of youthuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc159.9-042.72:004.738.5(045)-
Appears in Collections:Статті у фахових виданнях кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дубчак О., Главінська Е..pdf286.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.