Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39950
Title: Екологічний стан сільських селітебних територій Прикарпаття
Authors: Бабікова, Катерина Олександрівна
Ісаєнко, Володимир Миколайович
Keywords: аграрний туризм
агросадиба
сільські зелені території
екологічна паспортизація
Issue Date: Sep-2013
Citation: Бабікова К.О. Агроекологічний стан сільських селітебних територій Прикарпаття / К.О. Бабікова, В.М. Ісаєнко // Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. – К.: ДІА, 2013. – С. 21–24.
Abstract: За роки незалежності України відбулось реформування аграрного сектору, що в свою чергу спричинило погіршення соціально-економічної й екологічної ситуації в сільській місцевості. Основними проблемами, які потребують нагального вирішення є: низький рівень життя, відсутність робочих місць, міграція, нерозвиненість соціально-культурної сфери, ріст антропогенного навантаження на агроекосистеми тощо. Розв’язання існуючих проблем зумовлює пошук принципово нових, альтернативних напрямків розвитку сільських регіонів, які б дозволили диверсифікувати господарську діяльність, забезпечуючи при цьому постійну економічну дохідність та збалансований розвиток агросфери в цілому. Одним із таких напрямів є агротуристична діяльність, сутність якої полягає у відпочинку в сільській місцевості, у родині господаря, що в свою чергу спонукає місцеве населення до ведення сільськогосподарської діяльності на власних присадибних земельних ділянках, вирощення екологічно чистої продукції, а також сприяє розвитку супутніх послуг (екскурсії, ярмарки, фестивалі, реалізація народних промислів тощо).
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39950
Appears in Collections:Матеріали конференцій співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бабикова, Исаенко.docОсновні тези67 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.