Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39957
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Публічне адміністрування»
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Public administration"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Публичное администрирование»
Authors: Іванова, Тамара Вікторівна
Ivanova, Tamara
Иванова, Тамара Викторовна
Білявський, Валентин Миколайович
Biliavskiy, Valentyn Mikolayevich
Белявский, Валентин Николаевич
Keywords: публічна сфера
антикорупційна діяльність
принципи публічного адміністрування
публічне адміністрування
Issue Date: 2018
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Series/Report no.: Індекс;РМ-6-7-16-073/17-2.1.1.2
Індекс;РМ-12-073/17-2.1.1.2
Abstract: Метою викладання дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб'єктами публічної сфери; набуття вмінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника (фахівця) суб'єкта публічного адміністрування, в тому числі для органів державної влади і місцевого самоврядування.
The purpose of teaching the discipline is to master the theoretical knowledge on public administration and acquiring practical skills in applying the laws, principles, methods, technologies and procedures in the management of public sector entities; acquiring skills and forming the competencies necessary for the performance of the functions and realization of the powers of the head (specialist) of the public administration entity, including for state authorities and local self-government bodies.
Целью преподавания дисциплины является овладение теоретическими знаниями по вопросам публичного администрирования и приобретение практических умений и навыков по применению законов, принципов, методов, технологий и процедур в управлении субъектами публичной сферы; приобретение умений и формирование компетенций, необходимых для выполнения функций и реализации полномочий руководителя (специалиста) субъекта публичного администрирования, в том числе для органов государственной власти и местного самоуправления.
Description: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують сучасне економічне мислення фахівця в області управління.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39957
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
титульний лист (Публічне адміністрування).pdfТитульний лист «Публічне адміністрування»320.23 kBAdobe PDFView/Open
01_ ПА_РП_С.pdfРобоча програма з навчальної дисципліни «Публічне адміністрування»(стаціонар)469.51 kBAdobe PDFView/Open
02_ПА_РП_З.pdfРобоча програма з навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» (заочна форма навчання)626.05 kBAdobe PDFView/Open
03_ПА_КТП.pdfКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни «Публічне адміністрування»295.01 kBAdobe PDFView/Open
05_ ПА _МР_ПЗ.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Публічне адміністрування»602.53 kBAdobe PDFView/Open
06_ПА_МР_КРз.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Публічне адміністрування»575.78 kBAdobe PDFView/Open
07_ПА _МР_ДЗ.pdfМетодичні рекомендації з виконання домашньої роботи з дисципліни «Публічне адміністрування»310.12 kBAdobe PDFView/Open
09_ПА_МР_СРС.pdfМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Публічне адміністрування»426.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.