Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39971
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті»
Other Titles: Educational and methodical complex of educational discipline "Information systems in management"
Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Информационные системы в менеджменте»
Authors: Новак, Валентина Олексіївна
Novak, Valentyna
Новак, Валентина Алексеевна
Кириленко, Оксана Миколаївна
Kyrylenko, Oksana
Кириленко, Оксана Николаевна
Катерна, Ольга Костянтинівна
Katerna, Olga
Катерна, Ольга Константиновна
Keywords: інформаційне суспільство
формалізація інформаційного забезпечення
інтегровані інформаційні системи
функціонування інформаційних систем
Issue Date: 2018
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Series/Report no.: Індекс;НБ-6-6.030601/15-5.1.10
Індекс;НБ-6-6.030601/15-5.2.10
Індекс;РБ-6-6.030601/15-5.1.10
Індекс;РБ-6-6.030601/15-5.2.10
Індекс;РБ-12-6.030601/15-5.1.10
Індекс;РБ-12-6.030601/15-5.2.10
Abstract: Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, моделей, методів і технологій інформаційного забезпечення менеджменту та дослідження основних теоретичних засад побудови і використання комп'ютерних інформаційних систем як засобів автоматизації інформаційного забезпечення менеджменту.
The purpose of teaching discipline is the disclosure of modern scientific concepts, models, methods and technologies of information provision of management and research of the basic theoretical foundations of the construction and use of computer information systems as means of automation of information management support.
Целью преподавания дисциплины является раскрытие современных научных концепций, моделей, методов и технологий информационного обеспечения менеджмента и исследования основных теоретических принципов построения и использования компьютерных информационных систем как средств автоматизации информационного обеспечения менеджмента.
Description: Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39971
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
титульний лист (Інформаційні системи в менеджменті).pdfТитульний лист «Інформаційні системи в менеджменті»492.71 kBAdobe PDFView/Open
01_ІСМ_НП.pdfНавчальна програма з навчальної дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті»314.58 kBAdobe PDFView/Open
02_ІСМ_РНП_С.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті»(стаціонар)427.76 kBAdobe PDFView/Open
03_ІСМ_РНП_З.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті»(заочна форма навчання)472.55 kBAdobe PDFView/Open
04_ІСМ_КТП.pdfКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті»393.3 kBAdobe PDFView/Open
06_ІСМ _МР_ПЗ.pdfМетодичні вказівки до виконання практичних (лабораторних) завдань з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті»548.32 kBAdobe PDFView/Open
07_ІСМ _МР_КРз.pdfМетодичні вказівки до виконання контрольних завдань з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті»377.2 kBAdobe PDFView/Open
10_ІСМ_МР_СРС.pdfМетодичні вказівки з організації самостійної роботи студента з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті»358.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.