Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40039
Title: Дослідження течії газу в екранно-вихлопних пристроях газотурбінних двигунів
Authors: Капітанчук, Костянтин Іванович
Греков, Павло Іванович
Андріїшин, Назар Михайлович
Kapitanchuk, Kostiantyn
Keywords: вихідний пристрій
газовий ежектор
узагальнені характеристики
експериментальні дослідження
output device
gas ejector
generalized characteristics
experimental studies
выходное устройство
газовый эжектор
обобщенные характеристики
экспериментальные исследования
Issue Date: 17-Sep-2014
Publisher: Вінницький аграрний університет
Citation: Капітанчук, К.І. Дослідження течії газу в екранно-вихлопних пристроях газотурбінних двигунів / К.І. Капітанчук, П.І. Греков, Н.М. Андріїшин Н.М. // ХV Міжнар. наук.-тех. конф. АС Промислова гідравліка і пневматика, 17-19 вересня 2014 року, м. Мелітополь: матеріали конференції. – Вінниця: «ГЛОБУС-ПРЕС». – 2014. – С. 43
Series/Report no.: Гідрогазодинаміка;
Abstract: Подано результати теоретичних та експериментальних досліджень вихідних пристроїв ежекторного типу та їх узагальнені характеристики. За результатами розрахунку було отримано: - залежність коефіцієнта збереження повного тиску в камері змішування від коефіцієнта ежекції, від перепаду тиску в соплі активного газу; – залежність коефіцієнта втрат повного тиску в камері змішування дозвукового ежектора від перепаду тиску в соплі пасивного газу; – залежність коефіцієнта збереження повного тиску в камері змішування газового ежектора від площі вихідного перерізу сопла одновального ГТУ при незмінній частоті обертання ротора.
The results of theoretical and experimental studies of jet type output devices and their generalized characteristics are presented. As a result of the calculation received: - dependence of the coefficient of preservation of full pressure in the mixing chamber on the coefficient of an ejection, from the pressure drop in the nozzle of the active gas; - dependence of the coefficient of loss of full pressure in the mixing chamber of the subsonic ejector from the pressure drop across the passive gas nozzle; - dependence of the coefficient of preservation of full pressure in the mixing chamber of the gas ejector from the area of ​​the outlet section of the nozzle of a single GTU at a constant rotor frequency.
Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований выходных устройств эжекторного типа и их обобщенные характеристики. По результатам расчета было получено: - зависимость коэффициента сохранения полного давления в камере смешивания от коэффициента эжекции, от перепада давления в сопле активного газа; - зависимость коэффициента потерь полного давления в камере смешивания дозвукового эжектора от перепада давления в сопле пассивного газа; - зависимость коэффициента сохранения полного давления в камере смешивания газового эжектора от площади выходного сечения сопла одновального ГТУ при неизменной частоте вращения ротора.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40039
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МНТК ПГП - 2014 Мелітополь.pdfтези доповіді286.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.