Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40074
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Європейський бізнес»
Other Titles: Educational and methodological complex of the discipline "European Business"
Authors: Гуріна, Ганна Сергіївна
Gurina, Ganna
Кириленко, Оксана Миколаївна
Kyrylenko, Oksana
Кириленко, Оксана Николаевна
Keywords: оборонна індустрія
фармацевтична промисловість
автомобільний бізнес
паливно-енергетичний сектор
Issue Date: 2024
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Series/Report no.: Індекс;РМ-6-7-16-073/17-3.1.4
Індекс;РМ-12-073/17-3.1.4
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі менеджменту.
This discipline is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of management.
Description: Метою викладання дисципліни є формування у студентів теоретичних і практичних знань, навичок та компетенцій з організації ділових операцій та управління конкурентною поведінкою компанії в умовах сучасного середовища країн-членів Європейського Союзу.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40074
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_ЄБ_МР_ПЗ.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Європейський бізнес»527.82 kBAdobe PDFView/Open
06_ЄБ_МР_КРз.pdfМетодичні рекомендації до виконання домашнього завдання з дисципліни «Європейський бізнес» (заочна форма навчання)294.46 kBAdobe PDFView/Open
09_ЄБ_МР_СРС.pdfМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Європейський бізнес»527.72 kBAdobe PDFView/Open
3.1 РП Європейський бізнес.pdfробоча програма378.42 kBAdobe PDFView/Open
02_ЄБ_КЛ.pdfконспект лекцій964.99 kBAdobe PDFView/Open
05_ЄБ_МР_СРС.pdfсамостійна робота325.52 kBAdobe PDFView/Open
06_ЄБ_Т.pdfтести267.4 kBAdobe PDFView/Open
07_ЄБ_МКР_1.pdfмодульна контрольна305.28 kBAdobe PDFView/Open
08_ЄБ_ПСК.pdfпитання диф. залік160.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.