Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40088
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Міжнародні економічні відносини»
Other Titles: Educational and methodological complex of the discipline "International Economic Relations"
Authors: Кириленко, Оксана Миколаївна
Kyrylenko, Oksana
Литвиненко, Лариса Леонідівна
Litvinenko, Larysa
Keywords: міжнародні кредити
міжнародна економічна інтеграція
міжнародні валютні відносини
глобальні проблеми людства
Issue Date: 2024
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Series/Report no.: Індекс;НБ-6-073/16-2.1.15
Індекс;РБ-6-073/16-2.1.15
Індекс;РБ-12-6.030601/15-3.1.10
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що дає можливість нарощувати матеріальний та нематеріальний капітал, допомагає приймати виважені управлінські рішення на основі світового досвіду господарювання, що забезпечує розвиток організації (підприємства) в умовах ринкових відносин.
This discipline is the theoretical basis of the set of knowledge and skills, which allows to increase tangible and intangible capital, helps to make informed management decisions based on world economic experience, which ensures the development of the organization (enterprise) in terms of market relations.
Description: Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань з проблем та перспектив розвитку міжнародних економічних відносин (МЕВ) для фундаментальної й спеціальної освіти та практичної діяльності за фахом.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40088
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_МЕВ_НП.pdfНавчальна програма з навчальної дисципліни «Міжнародні економічні відносини»316.51 kBAdobe PDFView/Open
06_МЕВ_МР_ПЗ.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Міжнародні економічні відносини»881.97 kBAdobe PDFView/Open
09_МЕВ_МР_КР.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Міжнародні економічні відносини»347.03 kBAdobe PDFView/Open
11_МЕВ_МР_СРС.pdfМетодичні рекомендації щодо виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Міжнародні економічні відносини»638.58 kBAdobe PDFView/Open
01_МЕВ_РП.pdfробоча програма470.46 kBAdobe PDFView/Open
02_МЕВ_КЛ.pdfконспект лекцій3.88 MBAdobe PDFView/Open
03_МЕВ_МР_ПЗ.pdfпрактичні завдання1.28 MBAdobe PDFView/Open
05_МЕВ_МР_ДЗ.pdfдомашнє завдання378.69 kBAdobe PDFView/Open
06_МЕВ_МР_СРС.pdfсамостійна робота447.75 kBAdobe PDFView/Open
07_МЕВ_Т.pdfтести477.32 kBAdobe PDFView/Open
08_МЕВ_МКР_1.pdfмодульна контрольна №11.06 MBAdobe PDFView/Open
08_МЕВ_МКР_2.pdfмодульна контрольна №21.02 MBAdobe PDFView/Open
10_МЕВ_ЕБ.pdfекзамен948.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.